Particuliere huursector compleet in beeld

Het Kadaster en het CBS hebben nieuwe onderzoeken uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de particuliere huursector. Deze onderzoeken vullen elkaar aan.

Particuliere huursector groeit

Een aantal uitkomsten van het onderzoek van het Kadaster zijn:

  • De verhuurvoorraden in de particuliere sector groeien, maar worden ook steeds eenvormiger. Verhuurders kopen steeds meer goedkopere en kleinere woningen, en verkopen hun duurdere, grotere woningen.
  • Naar schatting kochten particuliere huurders in 2017 voor 3,8 miljard euro. Ze verkochten voor 3,1 miljard euro. Alleen middelgrote verhuurders (6 tot 9 woningen) verkochten voor meer geld dan ze aankochten.
  • In Amsterdam concurreren particuliere verhuurders en koopstarters met elkaar om dezelfde woningen.

Ook CBS onderzoekt particuliere huursector

Het Kadaster doet doorlopend onderzoek naar de woningmarkt en richt zich daarbij op de woningtransacties. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft de particuliere woningmarkt ook onderzocht. Het CBS richt zich in het rapport vooral op de woningvoorraad. De 2 onderzoeken samen geven een  beeld van de particuliere verhuursector. Meer inzicht in de sector was het doel van de opdrachtgever van de onderzoeken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Verschil tussen de onderzoeken

Het CBS en Kadaster gebruiken voor de onderzoeken verschillende definities voor de particuliere huursector. Dit leidt tot verschillende cijfers en inzichten. In het rapport van het Kadaster wordt de 2e woning als aparte categorie meegenomen. Bij het CBS is deze onderdeel van de particuliere huurmarkt. Aanvullend onderzoek moet leiden tot een eenduidige definitie. Dit onderzoek richt zich vooral op het gebruik van de 2e woning.

Lees op de website van het CBS het volledige rapport ‘Eigendomsmutaties koop en huurwoningen 2014-2017’.

Het hele rapport lezen?

Wilt u het onderzoek ‘In beeld: de groeiende rol van particuliere verhuurders op de Nederlandse woningmarkt’ lezen? Download het onderzoeksrapport.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek of de woningmarkt? Of kunt u het pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u de voorleesfunctie gebruikt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries, woningmarktexpert.