Overgangsregeling voor restpercelen die zijn ontstaan voor 1 januari 2016

Er is een overgangsregeling getroffen voor restpercelen die zijn ontstaan vóór 1 januari 2016. U hebt de mogelijkheid om teruggaaf van het verificatietarief aan te vragen.
Overgangsregeling voor restpercelen die zijn ontstaan voor 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 jl. is de tariefstructuur voor de verificatie van voorlopige grenzen gewijzigd. Bij de overdracht van restpercelen is het verificatietarief verschuldigd.

Naar aanleiding van verschillende klantsignalen heeft het Kadaster besloten een overgangsregeling te treffen voor restpercelen die zijn ontstaan vóór 1 januari 2016. Destijds was er voor deze restpercelen geen meettarief verschuldigd. Dit was immers meegenomen in het tarief voor de overdracht van de aangrenzende percelen zoals dat gold vóór 1 januari 2016.

Het is voor het Kadaster niet mogelijk om in het inschrijvingsproces deze situatie zelf te constateren en toe te passen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om teruggaaf van het tarief aan te vragen. U kunt op de volgende manieren gebruikmaken van de overgangsregeling: 

  • Vóór inschrijving van de akte door het indienen van een 'verzoek tot herstel Basisregistratie Kadaster' en aangeven dat er onterecht een aantekening meettarief verschuldigd (MV) aan het restperceel hangt. Als na onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een restperceel  dat ontstaan is vóór 1 januari 2016 dan wordt de aantekening verwijderd en geen meettarief berekend. Dit verzoek kunt u indienen via het webformulier Klachten en bezwaren.
  • Na inschrijving en facturatie van de akte gaat u naar het webformulier Klachten en bezwaren, en kiest u voor 'Ik heb een klacht over een product of dienst' en in de volgende stap bij 'Betreft' voor het onderwerp: 'Factuur – Oneens met berekend tarief'. Is uw verzoek gegrond, dan ontvangt u het teveel betaalde meettarief terug.