Opstalrecht voor duurzame installatie

Wie is de eigenaar van de zonnepanelen op het dak of de warmtepomp op zolder? Dat is niet altijd de eigenaar van het gebouw zelf. Om dit type eigendom te onderscheiden van andere opstalrechten, is er nu een voorstel voor het opstalrecht ‘duurzaam’. Maar wat houdt dit precies in?

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’

Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden. Het kwam tot stand in samenwerking met de projectgroep bestaande uit:

  • notaris Arnaud Wilod Versprille (Olenz)
  • hoogleraar Björn Hoops (Rijksuniversiteit Groningen)
  • juridisch adviseur Ilona Altuntaş-Langendoen (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
  • jurist Loes Meijerink (Kadaster)

Scheiden eigendom duurzame installatie van eigendom woning

“Als iemand bijvoorbeeld een zonnepaneel op een gebouw plaatst, dan wordt de eigenaar van dat gebouw ook eigenaar van het zonnepaneel. Bij de overdracht van grond of een gebouw, moet er een opstalrecht op het zonnepaneel bij de notaris zijn gevestigd. Zo kunnen we de eigendom van het paneel te scheiden van de eigendom van de woning. Op die manier blijft degene die het paneel heeft gelegd, daar ook eigenaar van”, legt notaris Wilod Versprille uit.

Wel of niet inmeten

Hoogleraar Hoops: “In het opstalrecht maken we in de kadastrale registratie nu al onderscheid in opstalrecht ‘normaal’ en opstalrecht ‘nutsvoorziening’. Die laatste is goedkoper, omdat er niet ingemeten hoeft te worden. Maar het is niet altijd inzichtelijk waarop het betrekking heeft. Daarnaast wordt ‘nutsvoorziening’ vaak gebruikt voor minder kostbare kabels of leidingen, maar ook soms voor zonnepanelen. Het opvragen en duiden van deze akten kost veel geld.”

Bij het opstalrecht ‘duurzaam’ is in 1 oogopslag duidelijk dat het om duurzame installaties gaat.

Loes Meijerink - jurist Kadaster

Eenvormige registratie

“Bij het opstalrecht ‘duurzaam’ is in 1 oogopslag duidelijk dat het om duurzame installaties gaat. Partijen kunnen vervolgens kiezen of het recht wel of niet wordt ingemeten”, stelt Meijerink van het Kadaster. “Dat verbetert de inzichtelijkheid van de Basisregistratie Kadaster. Het beheer ervan wordt makkelijker door een duidelijke afbakening en eenvormige registratie van opstalrechten.”

Verwachtingen verbeterde registratie

Wat verwacht de projectgroep van deze verbeterde registratie? Meijerink besluit: “We kunnen meer en goedkoper duidelijkheid bieden in de rechten en plichten van een perceel. En dat is voor zowel eigenaar als notaris een prettig idee!”

Meer informatie

Terzake

Dit artikel komt uit het Kadastermagazine Terzake van september 2022.