Oplossing voor dubbele personen in BRK Levering

De samenvoeging van personen in BRK Levering is niet altijd correct geleverd. Hierdoor zijn mogelijk dubbele personen in uw registratie ontstaan. We bieden hiervoor een oplossing.
Oplossing voor dubbele personen in BRK Levering
Wij hebben geconstateerd dat de samenvoeging van personen in BRK Levering niet altijd correct is geleverd. Hierdoor kunnen er in uw database dubbele personen voorkomen. Dit probleem lossen wij op. U ontvangt bij samenvoegingen van personen een mutatie waarbij de ‘vervallen persoon’ wordt vervangen door de juiste persoon. Daarnaast zetten wij mutatieberichten voor u klaar van objecten waarbij dit eerder heeft gespeeld.  
 

Hoe zijn dubbele personen in de registratie ontstaan?

Bij de registratie van een koopakte in de Basisregistratie Kadaster krijgt de eigenaar een identificatienummer. Wanneer bij een volgende aankoop in een akte dezelfde persoon met een iets afwijkende naam voorkomt of als het Kadaster een schrijffout in de naam maakt, krijgt ook deze persoon een eigen identificatienummer. 
 
Het Kadaster is verplicht de aktegegevens aan te houden. Als na vergelijking met de persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen blijkt dat het Kadaster een fout heeft gemaakt, herstellen wij deze fout achteraf in onze registratie. Aangezien de tweede opvoering niet juist is zullen wij deze persoon samenvoegen met de juist opgevoerde persoon. Ook als een notaris in een akte een enigszins tekstueel afwijkende persoonsnaam noemt kan dit leiden tot een dubbel voorkomende persoon in de registratie, in bepaalde situaties kan dat ook tot het verenigen van personen leiden.