Terugblik 'Op weg naar BAG 2.0'

Bijeenkomst met 165 aanwezigen bracht verbetering van de BAG weer in een stroomversnelling.
Terugblik 'Op weg naar BAG 2.0'
Op 12 oktober 2016 vond de bijeenkomst ‘Op weg naar BAG 2.0’ plaats, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Kadaster en het BAG BAO (BAG Bronhouders en Afnemers Overleg). Zo’n 165 mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, registratie en het gebruik van de BAG waren hierbij aanwezig. De locatie Mariënhof in Amersfoort werd gebruikt om de nieuwe terugmeldmogelijkheid in de BAG Viewer te demonstreren. In de BAG is dit voormalige klooster geregistreerd met bouwjaar 1660, maar internetbronnen noemen het jaar 1478. Inmiddels heeft de gemeente Amersfoort het uitgezocht en blijkt dat de huidige basis voor het gebouw uit 1550 stamt. Deze wijziging is inmiddels via de BAG Viewer in de BAG doorgevoerd.

Wetswijzing van de BAG

Tijdens de bijeenkomst kwam de wetswijziging van de BAG aan bod. Een belangrijke wetswijziging is het kwaliteits-, toezicht- en handhavingsinstrumentarium. De BAG beheersinspectie wordt vervangen door de inzet van kwaliteitsmonitoring, kwaliteitsmanagement en de inrichting van een zelfcontrole aan de hand van een zelfcontrolevragenlijst bij gemeenten. Het wetsontwerp BAG ligt nu bij de Tweede Kamer. Het Besluit BAG (AMvB) is in concept gereed en zal in het BAG BAO van november besproken worden.

BAG kwaliteit

Ook werd er tijdens de bijeenkomst gesproken over de kwaliteit van de BAG. Een goede kwaliteit van de BAG gegevens is essentieel voor een goed gebruik van de BAG. Vanuit de Belastingdienst wordt bijvoorbeeld een goede kwaliteit gewenst in verband met de doorwerking in de toekenning van de huurtoeslag. Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat gebruikers behoefte hebben aan inzicht in de kwaliteit van de BAG en verbeteringen. Hiervoor wordt een kwaliteitspagina voor afnemers ontwikkeld. Verschillende gebruikers meldden zich aan om binnenkort mee te doen aan een gebruikerstest van de nieuwe kwaliteitspagina.

Omgevingswet

Tot slot werd er gesproken over de BAG en de Omgevingswet. Het doel van de wet is om alle beschikbare informatie over een locatie te bundelen om te kunnen bepalen ‘wat kan en wat mag’. Dit blijkt nog wel een uitdaging, want niet alle gegevens over hetzelfde object delen dezelfde geometrie. Gebruik van objectinformatie, inclusief het BAG-ID, blijkt hierbij een onmisbare sleutel. Een filmpje van de Gemeente Den Haag toonde het belang van 3D basisinformatie voor ontwikkelingen voor de Omgevingswet. In de toekomst zal vanuit de BAG nagedacht worden over nut- en noodzaak van 3D ontwikkelingen.
 
De organisatie kan terugkijken op een geslaagde middag. Het samenbrengen van veel verschillende bronhouders en afnemers leidt tot nuttige discussies en kritische opmerkingen die de verbetering van de BAG weer in een stroomversnelling brengt.
 
Lees meer in onderstaande sfeerimpressie.