Ontwikkelingen woningmarkt

Ontwikkelingen woningmarkt

Ontwikkelingen op de woningmarkt in uw regio. U krijgt inzicht in:

 • de structuur en dynamiek van de woningmarkt;
 • trends en trendbreuken;
 • de positie van een gebied binnen de regionale woningmarkt.

Beschrijving

Ontwikkelingen op de woningmarkt verkennen? Dat kan via een woningmarktrapportage van het Kadaster. Wij bieden u informatie op maat over bijvoorbeeld starters, de ontwikkeling van huizenprijzen, verhuisbewegingen, eventuele vergrijzing en het woningaanbod. Kortom, alles wat u wilt weten over instroom, doorstroom en uitstroom op de huizenmarkt binnen uw regio.

Ontwikkelingen woningmarkt gebruiken voor beleid

Woningmarktontwikkelingen kunnen een goede informatiebron zijn bij beleidsvraagstukken. Als gemeente, provincie of vastgoedondernemer kunt u deze informatie gebruiken voor het maken van keuzes in beleid. Zo kunt u onder meer uw woon- en bouwbeleid cijfermatig gaan onderbouwen. Opgesomd kunt u bij het Kadaster onder meer informatie verkrijgen over:

 • typering van gebieden aan de hand van de woningvoorraad en de verdeling tussen koop- en huurwoningen;
 • prijsontwikkeling van woningen per prijsklasse en woningtype;
 • relatieve populariteit van bepaalde woningen;
 • concurrentiepositie van locaties of gebieden;
 • verhuisbewegingen van, naar en binnen het onderzoeksgebied;
 • kenmerken van de verhuizers (verjonging/vergrijzing van buurten);
 • vestigingsduur en verhuisdynamiek van eigenaren;
 • leeftijdsopbouw van buurten;
 • samenstelling van huishoudens in buurten;
 • uitponding en veilingen;
 • hypotheken.

Wat ontvangt u?

U ontvangt een rapportage met kerngegevens. Essentieel onderdeel van het rapport is de vergelijking van de ontwikkelingen in het onderzoeksgebied met ontwikkelingen in omliggende regio’s of in het land.

Tarieven

Ontwikkelingen woningmarkt is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.

Klantervaring

Voor verschillende klanten brachten wij de regionale woningmarkt al in kaart. Lees hieronder meer over hun ervaringen en toepassingen.