Onjuiste verwijzing naar grondperceel vanuit appartementsrechten

We hebben de appartementsrechten waarbij dit probleem voorkomt geïdentificeerd. Hiervan staan de mutaties klaar in de downloadomgeving in Mijn Kadaster.

De relatie tussen grondpercelen en appartementsrechten wordt aangegeven met het persoons-ID van de betreffende Vereniging van eigenaren (VVE). Als door een correctie op de akte van splitsing een andere VVE wordt gekoppeld, worden de betrokken grondpercelen opnieuw als mutatie geleverd, echter de betrokken appartementsrechten niet. Hierdoor kan de relatie tussen het grondperceel en de appartementsrechten niet meer bepaald worden. Dit probleem doet zich ook voor bij ondersplitsingen.

Mutaties staan voor u klaar

We hebben de appartementsrechten waarbij dit probleem voorkomt geïdentificeerd. Hiervan hebben we mutaties met de juiste VVE-relatie in onze downloadomgeving in Mijn Kadaster klaargezet. 

Maandelijkse controle

Aangezien dit probleem ook in de toekomst nog kan voorkomen, zullen wij maandelijks de koppelingen tussen appartementsrechten en de bijbehorende grondpercelen controleren. Dit doen we ook voor ondersplitsingen. Als een koppeling verbroken is, leveren wij hier nieuwe mutaties van.