Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken

Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken

Wilt u een netwerk of leiding laten registreren? Het Kadaster kan onderzoeken of er al eerder een eigendomclaim of beslag is geregistreerd. U voorkomt hiermee eventuele schadeclaims en rechtszaken.

Beschrijving

Voordat u als netbeheerder een netwerk of leiding laat registreren in de openbare registers van het Kadaster, kunt u laten onderzoeken of er eerdere eigendomclaims en beslagen op dit netwerk of deze leiding zijn geregistreerd.

Wat ontvangt u?

Het Kadaster doet voor u onderzoek in de openbare registers naar eventuele eigendomclaims en beslagen. U ontvangt een opgave van gevonden akten. Als u wilt, kunt u ook een afschrift van deze akten meegeleverd krijgen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Zijn het meerdere akten, dan informeert het Kadaster u vooraf over de kosten.

Tarieven

Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken, per netwerk (ongeacht het aantal percelen dat het netwerk doorsnijdt). € 45,00
Afschrift van akte uit de openbare registers, per deel/nummer
- via Mijn Kadaster € 2,40
- per e-mail € 15,40
- per post € 17,40
- via balie € 31,40

* U ontvangt alleen een opgave van het betreffende deel en nummer en geen afschrift van het stuk.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Het Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken kunt u op 2 manieren aanvragen:

Vermeld bij uw aanvraag of u een afschrift van de akten wilt ontvangen waarin de eigendomclaims en beslagen zijn aangetroffen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Meer informatie vindt u bij 'Tarieven'

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u het resultaat van het onderzoek binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post.