Objectlijst persoon in Kadaster-on-line

Vanaf 19 september 2022 is in Kadaster-on-line het nieuwe product Objectlijst persoon beschikbaar. Met Objectlijst persoon ontvangt u het totale overzicht op welke percelen een persoon of organisatie rechten heeft. Ook ziet u objecten waarbij deze persoon of organisatie in relatie stond met de rechthebbende bij het ontstaan van het recht. Objectlijst persoon vervangt de Objectlijst betrokkene en Objectlijst rechthebbende.

Objectlijst persoon is beschikbaar vanaf KIK Inzage 6.0

In KIK Inzage versie 5.1 kunt u nog gebruik maken van de Objectlijst rechthebbende en Objectlijst betrokkene. In KIK Inzage 6.0 is alleen de nieuwe Objectlijst persoon nog beschikbaar. Vanaf 19 september kan het voorkomen dat u in KIK Inzage de huidige opties ziet bij het opvragen van een objectlijst, terwijl in Kadaster-on-line alleen het nieuwe product beschikbaar is. In dat geval is uw softwareleverancier nog niet overgestapt op KIK Inzage 6.0. Uw softwareleverancier houdt u op de hoogte wanneer uw versie wordt geüpdatet naar KIK Inzage 6.0 en u gebruik kunt maken van de Objectlijst persoon.

Objectlijst op maat

Wilt u een objectlijst aangevuld hebben met andere gegevens, zoals adresgegevens of zakelijke rechten? Dan kunt u een Objectlijst op maat aanvragen

Tarief

Het tarief voor een Objectlijst is ongewijzigd. Informatie hierover vindt u in de Tarievenregeling Kadaster. Elke objectlijst (persoon, rechthebbende en betrokkene) kost € 1,20 per stuk. De objectlijst op maat heeft een afwijkend tarief. 

Meer informatie