Nog nooit zo weinig starters op woningmarkt sinds 2006 

In het laatste kwartaal van 2019  bereikte het aandeel van koopstarters op de woningmarkt een dieptepunt. De starters die nog wel actief zijn, zijn met name tussen de 25 en 35 jaar oud. 

Het Kadaster onderzocht data van koopstarters tussen 2006 en 2019.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek

  • Procentueel bereikte het aandeel van koopstarters op de woningmarkt in het laatste kwartaal van 2019 een dieptepunt (30%). 
  • Vooral het aantal jonge koopstarters (kopers onder de 25 jaar) krimpt. Maar ook het aantal starters dat ouder is dan 35 jaar neemt licht af. 
  • Net als bij het aantal woningaankopen, zien we dat jonge huishoudens de laatste jaren minder nieuwe hypotheken afsluiten en dat hun marktaandeel achterblijft.
  • Buiten de grote steden neemt het aantal koopstarters relatief het sterkst af. 
  • Weliswaar is het aantal koopstarters in de 4 grootste steden niet dramatisch afgenomen, de stedelijke starter van nu lijkt niet meer op de starter van voor de crisis. Zo zijn ze ouder, kopen ze vaker samen met iemand anders een hun eerste woning. Maar bovenal zijn ze, afgaand op het bedrag dat zij neerleggen voor hun eerste woning, meer vermogend.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek of de woningmarkt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina van Paul de Vries.