Nieuwe versie informatiestandaarden beschikbaar

16 november 2020

Over de manier waarop informatie in de KLIC-registratie wordt vastgelegd, gepresenteerd en uitgewisseld, zijn afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) en Berichtenprotocol (BMKL).  Hiervoor is een nieuwe versie opgesteld. De aanpassingen aan de standaard zijn voorbereid door de Technische Commissie Standaarden KLIC (TCS).

Over TCS

In de TCS zitten vertegenwoordigers van afnemers (namens grondroerders), bronhouders (namens netbeheerders), gemeenten, Agentschap Telecom, Geonovum, Kadaster. De Technische commissie standaarden (TCS) beoordeelt IMKL, Visualisatiemodel en BMKL. De commissie bekijkt of de standaarden in de praktijk voldoen en zorgt voor de nodige aanpassingen. Ook zorgt de commissie voor een goede doorontwikkeling van de standaarden.

Achtergrond en planning

De nieuwe versies van de standaarden lagen in juli en augustus 2020 in consultatie, in oktober zijn deze als release candidate gepubliceerd en nu is de versie ter vaststelling uitgebracht.  Het Kadaster stelt samen met het KLIC gebruikersoverleg een planning op voor de implementatie.

Meer informatie