Nieuwe topologie controle op 25 januari actief

Vanaf nu is de nieuwe topologie controle actief. U ziet de generieke foutcode BGT-I-01-100 bij topologische fouten waarna u met de meegeleverde foutGML de fout kunt opzoeken. Door deze nieuwe controle zullen er (bijna) geen topologische fouten meer ontstaan in de LVBGT.

Aangepaste documenten

Met de nieuwe topologie controle zijn de volgende documenten aangepast:

Fouten bij mutaties aan landsgrens

In uitzonderingssituaties kunnen nog fouten ontstaan bij uitbreidingen aan de landsgrens. Daarom zullen we periodiek een controle uitvoeren op het exact aansluiten van de opdelende objecten. Het oplossen van deze fout staat op de planning voor het 1e kwartaal van 2021.

Stand van zaken Eindcontrole

Eind oktober heeft de SVB-BGT het opvulproces nogmaals gedraaid op basis waarvan kleinere fouten automatisch zijn opgelost. Grotere fouten zijn gemeld aan de bronhouder via het MMS-systeem. Daarnaast hebben wij een Eindcontrole ontwikkeld, die die zeer kleine fouten opspoort (zogenaamde mispunten). De SVB-BGT lost de kleine fouten uit de Eindcontrole centraal op. Daarnaast herstellen wij op korte termijn de laatste fouten. U leest meer over de nieuwe controle in het releasebericht van 29 oktober.