Nieuwe tarieven per 1 januari 2017

Een aantal tarieven gaat maximaal 25% omlaag.
Nieuwe tarieven per 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 verlagen we een aantal tarieven met maximaal 25%. Door het aanhoudend herstel van de vastgoedmarkt is deze verlaging mogelijk. Het Kadaster kan naar verwachting de komende jaren met dit lagere tariefniveau kostendekkend opereren. Daarnaast worden enkele wijzigingen in de tariefstructuur doorgevoerd.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2016:

  • Verlaging meest voorkomende tarieven voor inschrijving met 25%;
  • Verlaging tarief splitsingen op verzoek van € 480,00 naar € 400,00; 
  • Verlaging basistarief producten via Kadaster-on-line van € 2,80 naar € 2,40; 
  • Verlaging tarief KLIC-meldingen van € 21,50 naar € 19,00.

 Een volledig overzicht vindt u op onze tarievenpagina.