Nieuw: Topografische kaart 1:250.000

Vanaf nu kunt u gebruik maken van een nieuw product; de Topografische kaart 1:250.000. Deze topografische kaart is beschikbaar in twee varianten: TOP250NL en TOP250raster.
Nieuw: Topografische kaart 1:250.000

De nieuwe Topografische kaart 1:250.000 is onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT).

Waar vindt u de kaartserie?

Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn TOP250raster en TOP250NL beschikbaar als open data.

De kaart is leverbaar in twee varianten:

TOP250NL: download via PDOK 

TOP250raster: download via PDOK.nl en via webservice

Eigenschappen TOP250NL en TOP250raster

TOP250NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. TOP250NL is beschikbaar in GML-formaat.

TOP250raster is de visualisatie van TOP250NL. Deze visualisatie sluit aan bij de grootschalige kaartseries zoals TOP100raster en TOP50raster. TOP250raster is vanwege de generalisatie geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen.

Meer informatie