Nieuw product: Topografische kaart 1:1.000.000

De Topografische kaart 1:1.000.000 is het laatste nieuwe topografische product in het proces om de Basisregistratie Topografie (BRT) productfamilie compleet te maken

Vanaf nu kunt u gebruik maken van een nieuw product; de Topografische kaart 1:1.000.000. Dit is het laatste nieuwe topografische product in het proces om de Basisregistratie Topografie (BRT) productfamilie compleet te maken. Deze topografische kaart 1:1.000.000 is beschikbaar in twee varianten: TOP1000NL en TOP1000raster.

Eigenschappen TOP1000NL en TOP1000raster

TOP1000NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied via generalisatie uit TOP50NL bijgehouden door het Kadaster. TOP1000NL is beschikbaar in GML-formaat.

TOP1000raster is de visualisatie van TOP1000NL. Deze visualisatie sluit aan bij de kaartseries TOP250raster,TOP500raster, TOP100raster en TOP50raster. TOP1000raster is vanwege de generalisatie geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen.

BRT-familie compleet!

Met de TOP1000 is de BRT-familie compleet! Voor heel Nederland worden door het Kadaster alle kaartschalen van de Basisregistratie Topografie jaarlijks actueel gehouden, bijgewerkt en 5 keer per jaar gepubliceerd.

Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn TOP1000raster en TOP1000NL beschikbaar als open data.

Waar vindt u de kaartserie?

De kaart is leverbaar in twee varianten:

  • TOP1000NL, download via PDOK 
  • TOP1000raster, download via PDOK  
  • TOP1000raster, webservice 

Meer informatie