Nieuw hulpmiddel voor bijhouden BAG en BGT

IenM, gemeenten, VNG/KING en het Kadaster hebben een werkwijze ontwikkeld waarmee gemeenten de BAG en de BGT in samenhang kunnen bijhouden.
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de afgelopen jaren opgebouwd en nu voor bijna heel Nederland beschikbaar. De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn sinds 2009 landelijk beschikbaar. Het is nu belangrijk dat de registraties ook efficiënt worden bijgehouden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft samen met gemeenten, VNG/KING en het Kadaster een werkwijze ontwikkeld waarmee gemeenten de BAG en de BGT in samenhang kunnen bijhouden. Deze werkwijze staat beschreven in de publicatie ‘Bijhouding in samenhang’, te vinden op de website van het ministerie van IenM.