Mutaties in BAG 2.0 die voor problemen zorgen bij het uitleveren van BAG producten

Vanaf het moment dat de 1e bronhouder is aangesloten op BAG 2.0 worden de aangeleverde BAG 2.0 gegevens geautomatiseerd naar BAG 1.0 data getransformeerd. Op deze manier kunnen de BAG 2.0 gegevens worden geleverd in de bestaande BAG (1.0) producten. Bij bijna alle mutaties verloopt dit proces correct. Er zijn echter situaties waarin de geautomatiseerde transformatie niet goed gaat. In dat geval moeten wij handmatige acties uitvoeren   om de BAG 1.0 data sluitend te krijgen.
Deze situaties zijn eenvoudig te voorkomen met de volgende 2 richtlijnen die zijn bedoeld als aanvulling op de reeds geldende werkafspraken rondom het in onderzoek plaatsen van objecten. 

Tags:
BAG Zakelijk documentatie developers
Soort document
html tekst
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
11 november 2020
Toegankelijkheid

ja

1.0 - 11 november 2020

We beschrijven 2  situaties die tot de meeste problemen leiden. Per situatie is een richtlijn opgenomen die helpt transformatieproblemen te voorkomen.

1. In en uit onderzoek

Het komt voor dat een attribuut ‘in onderzoek’ wordt gezet en dezelfde dag nog uit onderzoek wordt gehaald. Deze ogenschijnlijk eenvoudige mutaties waarbij verschillende onderzoeksmutaties met dezelfde begindatum worden doorgevoerd, hebben grote gevolgen voor de transformatie naar BAG 1.0 data.
In BAG 1.0 is de indicatie ‘in onderzoek’ een attribuut van het object. Het starten en beëindigen van een onderzoek levert in BAG 1.0 een wijziging van de objectgegevens op. Er ontstaat daarbij een kunstmatig nieuw voorkomen van het object. In BAG 2.0 is ‘in onderzoek’ echter een metagegeven en geen attribuut van een object. Het ‘in onderzoek’ zetten en beëindigen levert in BAG 2.0 daarom geen wijziging van de objectgegevens op. Er ontstaat in BAG 2.0 geen nieuw voorkomen van het object. Meer toelichting hierop kunt u lezen in de Praktijkhandleiding BAG, in het artikel ‘Ontstaat er bij het in onderzoek gaan van een object een nieuw voorkomen? (historievorming na bijvoorbeeld terugmelding)’. Meer informatie over de gevolgen voor de BAG 1.0 data van een in onderzoeksmutatie met voorbeelden vindt u in het document Werkafspraken in onderzoek BAG 2.0

Richtlijn

Wij verzoeken bronhouders een ‘in onderzoek’ nooit op dezelfde dag weer uit onderzoek te halen. De in onderzoeksmutatie is al verwerkt in de LV en afnemers krijgen sowieso de melding dat het object in onderzoek heeft gestaan. Functioneel gezien is het ook duidelijker het onderzoek een dag later te beëindigen.

2. Synchronisatie met een wijziging in de onderzoekslevenscyclus

Synchronisatie van de levenscyclus is bedoeld als uiterste middel om de LV BAG en de gemeentelijke BAG registratie aan elkaar gelijk te trekken. In de praktijk blijkt dat synchronisatie vaker wordt toegepast dan noodzakelijk is. Vooral synchronisatie van een object met een in onderzoekslevenscyclus zorgt voor problemen bij de transformatie.

Richtlijn

Wij adviseren bronhouders terughoudend te zijn met het uitvoeren van synchronisaties. Wij verzoeken bronhouders in situaties waarin een mutatie wordt geweigerd door de LV BAG contact op te nemen met onze klantenservice via bag@kadaster.nl.