Moeilijke tijden voor koopstarters op de woningmarkt

In het laatste kwartaal van 2019 bereikte het aandeel van koopstarters op de woningmarkt een dieptepunt. Sinds 2006 was dit aandeel nog nooit zo laag. De starters die nog wel actief zijn, zijn met name tussen de 25 en 35 jaar oud. Wie verwacht dat de daling van koopstarters het grootst is in de grote steden (G4) als gevolg van de hoge woningprijzen, komt bedrogen uit.

Download onderzoek (pdf)
Tags:
Zakelijk Particulier woningmarkt documentatie onderzoek
Soort document
Onderzoeksrapport
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
mei 2020
Toegankelijkheid

Pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries:

Versie - mei 2020

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek

  • Procentueel bereikte het aandeel van koopstarters op de woningmarkt in het laatste kwartaal van 2019 een dieptepunt (30%). 
  • Vooral het aantal jonge koopstarters (kopers onder de 25 jaar) krimpt. Maar ook het aantal starters dat ouder is dan 35 jaar neemt licht af. 
  • Net als bij het aantal woningaankopen, zien we dat jonge huishoudens de laatste jaren minder nieuwe hypotheken afsluiten en dat hun marktaandeel achterblijft.
  • Buiten de grote steden neemt het aantal koopstarters relatief het sterkst af. 
  • Weliswaar is het aantal koopstarters in de 4 grootste steden niet dramatisch afgenomen, de stedelijke starter van nu lijkt niet meer op de starter van voor de crisis. Zo zijn ze ouder, kopen ze vaker samen met iemand anders een hun eerste woning. Maar bovenal zijn ze, afgaand op het bedrag dat zij neerleggen voor hun eerste woning, meer vermogend.