Met Artificial Intelligence snel digitale kaart updaten

Snel en geautomatiseerd wijzigingen ontdekken in luchtfoto’s om daarmee een digitale kaart te updaten. Dat was de uitdaging van de proeftuin Automatische Mutatiesignalering voor de Basisregistratie Grootschalige Topgrafie (BGT). Hoe ver is die techniek al gevorderd? En hoe speelt Artificial Intelligence (AI) hierbij een rol? Het Kadaster, SVB-BGT, het ministerie van BZK én 9 bedrijven lieten dat zien.

Sneller zien van wijzigingen

Met automatische mutatiesignalering kan een BGT bronhouder sneller zien welke objecten hij moet wijzigen. Dit actueel houden van de digitale kaart is verplicht voor bronhouders. Zo houden de waterschappen waterlopen bij, de gemeenten gebouwen en ProRail de spoorlijnen. Maar dit is nu nog tijdrovend omdat de objecten handmatig worden gecontroleerd. 

Bijdrage van AI in het mutatieproces

AI-algoritmes kunnen objecten op luchtfoto’s vaststellen. Zijn er luchtfoto’s van verschillende jaren? Dan kunnen deze algoritmes aangeven welke objecten gewijzigd zijn. Dit heet mutatiesignalering. Deze techniek kan ook helpen mogelijke fouten binnen de BGT op te sporen. Of om mogelijke aanvullingen te vinden. 

Inzetbaar voor andere basisregistraties

Uit de proeftuin blijkt dat er verschillende toepassingsmogelijkheden zijn. Zoals binnen DIS Geo. De verwachting is dat de techniek in de toekomst voor meerdere basisregistraties ingezet kan worden. Wat uiteindelijk leidt tot verbeterde dienstverlening richting burgers. 

Deelnemers aan de proeftuin

De proeftuin was een samenwerking tussen het Kadaster, Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Daarnaast deden 9 bedrijven mee: NEO B.V., Readar, Esri, Digireg, Geronimo, Antea group, PeopleGroup, Merkator en HawarIT. Het Kadaster werkte mee aan de opzet van het project, leverde de data waarmee de bedrijven aan de slag konden, fungeerde als verbindende organisatie en organiseerde sessies voor verdere kennisuitwisseling. 
De proeftuin is afgesloten met een eindsessie op 18 mei 2021.

Bekijk onze video

Bekijk de video Proeftuin BGT mutatiesignalering

 

Meer informatie