Limburg onderbouwt startersregeling met woningmarktcijfers

01 November 2017

Gemeenten en provincies financieren een regeling waarmee koopstarters een aanvullende lening kunnen krijgen.

Starters: moeilijk eerste hypotheek

Om de koopwoningmarkt goed te laten functioneren, moeten starters op de woningmarkt een woning kunnen kopen. Alleen zo kunnen bijvoorbeeld gezinnen hun woning verkopen en doorstromen naar een groter huis. Zonder koopstarters stagneert de doorstroming op de woningmarkt.

Veel starters op de woningmarkt hebben echter moeite om de hypotheek op hun eerste koopwoning rond te krijgen. Gemeenten en provincies financieren daarom een regeling waarmee koopstarters een aanvullende lening kunnen krijgen voor hun woning. De provincie Limburg heeft onlangs extra geld in het fonds gestort. Met informatie van het Kadaster over de woningmarkt kon dit besluit worden onderbouwd.

2.300 huishoudens een eerste koopwoning

De startersregeling biedt uitkomst, onder andere in Limburg. “Sinds de invoering van de regeling in 2006 zijn er in Limburg door een starterslening ruim 2.300 Limburgse huishoudens aan een eerste koopwoning geholpen”, aldus Daan Prevoo, gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen.

“De provincie Limburg zet zich, in samenwerking met 29 van de 33 Limburgse gemeenten, met de Startersregeling actief in voor de toegankelijkheid van de koopwoningmarkt voor starters. De provinciale bijdrage per lening is op dit moment 75%. De overige 25% wordt ingebracht door de gemeente. Voor ons is het daarom interessant om te zien in welke prijscategorieën en woningtypen door starters gekocht wordt en welk aandeel van de starters gebruikmaakt van een starterslening. Om hierin inzicht te krijgen hebben we het Kadaster gevraagd om aanvullende informatie.”

Onderbouwing van het besluit

De provincie en het Kadaster hebben gezamenlijk bepaald welke bruikbare informatie zij hebben en hoe deze het beste gepresenteerd kan worden. Uit het overzicht met cijfers, kaarten en grafieken is onder meer af te lezen dat in de laatste 1,5 jaar 38% van de kopers bestond uit koopstarters. Ongeveer 1 op de 14 koopstarters maakte gebruik van een starterslening. Er zijn verdere uitsplitsingen naar leeftijd van de koopstarter, soort woning en regio.

Prevoo: “Met behulp van de informatie van het Kadaster zijn de Limburgse Statenleden geïnformeerd over de koopstarters en het gebruik van startersleningen. Mede naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten, met steun van Provinciale Staten, besloten € 5 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Startersregeling.”

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van november 2017. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.