Landregistratie belangrijk in strijd tegen ontbossing

In het Braziliaanse Amazonegebied zijn bosbranden en ontbossing de afgelopen jaren verergerd door de grote vraag naar grond. Betere landregistratie is belangrijk bij het voorkomen daarvan. Bastiaan Reydon, geodetisch adviseur bij Kadaster International, vertelt waarom. 

Onduidelijke eigendomsrechten 

“Ontbossing in Brazilië, en met name in het Amazonegebied, gebeurt door het onrechtmatig toe-eigenen van land en het verkopen van het hout. Van 17,5% van het Braziliaanse grondgebied is onduidelijk wie de eigenaar is en daar vindt dan ook de meeste ontbossing plaats.” 

Landroof voorkomen 

“Begin 2000 richtte de federale politie en het ministerie van Milieu in Brazilië zich, met het zogenoemde bevel- en controlebeleid, op gezamenlijke acties om onder andere illegale houtkap te voorkomen. Dit leidde tot een sterke afname van ontbossing in het Amazonegebied. Maar om de recente ontbossingsgolf een halt toe te roepen, is meer nodig. Zo is het verduidelijken en registeren van de rechten van grondbezitters belangrijk om criminelen te identificeren, om roof van openbare grond te verminderen en zo ontbossing te voorkomen.” 

Registratie van rechten met Fit-For-Purpose

“Het Kadaster heeft veel ervaring met het verduidelijken en registeren van eigendomsrechten met de toepassing van de Fit-For-Purpose-methode op andere plekken in Brazilië, in Mozambique en Colombia. Deze participatieve methode gebruiken we ook in het Amazonegebied. En houdt rekening met de rechten van kleine landeigenaren en andere traditionele bevolkingsrechten. Dit maakt het mogelijk om illegale bezetting aan het licht te brengen en ontbossing te verminderen.” 

Kadastersystemen ontwikkelen 

“De Braziliaanse overheid heeft behoefte aan verbetering van de registratie- en kadastersystemen van het land. Om de Braziliaanse landadministratie en nationale ruimtelijke data-infrastructuur te verbeteren, speelt de kennis en ervaring van het Kadaster een belangrijke rol.”

Internationale projecten van het Kadaster

Bekijk meer internationale projecten van het Kadaster International op de projectpagina van Kadaster.com (Engelstalig).

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van februari 2021. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.