Laatste ontwikkelingen KLIC-WIN

Binnen het KLIC-WIN ontwikkeltraject is de afgelopen periode veel gebeurd. We zetten de ontwikkelingen voor u op een rij.
  1. Meer KLIC-WIN testen beschikbaar
De volgende testen voor KLIC-WIN zijn in de NTD-omgeving beschikbaar gekomen:
 
  • actualiseren netinformatie (handmatig en via B2B)
  • actualiseren documenten (handmatig en via B2B)
  • berichtenuitwisseling decentrale netbeheerder
  • berichtenuitwisseling centrale netbeheerder
Deze functionaliteiten zijn compatible met de meest recente versie van het nieuwe berichtenmodel kabels en leidingen (BMKL v2.0) en het nieuwe informatiemodel kabels en leidingen (IMKL v1.2.1).
 
  1. IMKL staat vast en er kan nu getest worden. “Freeze” Informatiemodel IMKL v1.2.1
Bij alle KLIC-WIN betrokkenen was al lange tijd grote behoefte aan een stabiel IMKL. Het sectorprogramma KLIC-WIN heeft vastgesteld dat de versie IMKL 1.2.1 stabiel genoeg is. Het BAO KLIC (KLIC Bronhouders- en Afnemersoverleg) heeft daarom besloten om met IMKL v1.2.1 live te gaan met KLIC-WIN. Eventuele gewenste wijzigingen worden verzameld en - na goedkeuring - op een later moment na de live gang geïmplementeerd. Indien nodig zullen workarounds geïmplementeerd worden (bijvoorbeeld door het maken van werkafspraken). 
Door deze “freeze” op het IMKL staat niets de netbeheerders en serviceproviders in de weg hun mapping, systemen en processen te testen in de Netbeheerders Testdienst (NTD).
 
  1. OAuth geïmplementeerd
De interface, waarbij de netbeheerder geauthentiseerd wordt door middel van OAuth, is geïmplementeerd. Deze vorm van authenticatie zal toegepast worden bij elke B2B-koppeling (REST API) in de KLIC-WIN systemen. De (technische) beschrijving hiervan, het aanmeldformulier en de handleiding kunt u vinden op de GitHub van het Kadaster. 
 
  1. Efficiencyslag: Huidige resolutie in de Zip-uitlevering

Eerder was besloten om gedurende de overgangsperiode de vectorinformatie te converteren naar PNG files, deze PNG files zouden een hogere resolutie hebben. Om de verhoogde resolutie PNG’s te realiseren in de Zip-uitlevering moet veel tijd en geld geïnvesteerd worden door de gehele graafsector. Besloten is om in de overgangsperiode, omwille van de efficiency, de vectorinformatie wel te converteren naar PNG, maar de huidige resolutie van de PNG files aan te houden. Documentatie over de Zip-uitlevering is te vinden op GitHub.

  1. Nieuwsflitsen KLIC-WIN

We sturen KLIC-WIN 'Nieuwsflitsen' per e-mail om alle betrokkenen bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma.  Als u ook deze 'Nieuwsflitsen' wilt ontvangen, meldt u dan aan met het contactformulier KLIC-WIN