Kwaliteitsverbetering binnen de Basisregistratie Kadaster

Op 11 augustus 2022 is een verbeterde koppeling tussen de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor appartementen doorgevoerd.

Wens van afnemers

De koppeling tussen BRK en de BAG is belangrijk voor heel veel werkprocessen binnen bestuursorganen. Afnemers vroegen al lange tijd om de kwaliteit van deze koppeling te verbeteren, met name van de appartementsadressen in de BRK. 

Eerste verbeterslag

Het Kadaster heeft de mogelijkheid gekregen om WOZ-informatie te gebruiken voor de eerste verbeterslag. In overleg met de bewaarders zijn eisen opgesteld waaraan de geselecteerde appartementsadressen moesten voldoen. De gevonden BAG-koppelingen uit de WOZ zijn gebruikt om zoveel mogelijk ontbrekende appartementsadressen in de BRK aan te vullen.

Structurele oplossing

Om tot een structurele oplossing te komen voor het ontbreken van (appartements)adressen in de BRK, moet een diepgaande impactanalyse plaatsvinden. Hier wordt op korte termijn mee gestart. Bij deze analyse wordt ook een aantal gemeenten betrokken.