Kwaliteitsmeting: Samenhang basisregistraties hoog

De samenhang tussen de basisregistraties zoals onder andere de BAG, BGT en BRK is hoog. Dat is net als vorig jaar de uitkomst van de jaarlijkse kwaliteitsmeting door het CBS.

Kwaliteit van onderlinge verbanden

De jaarlijkse meting maakt duidelijk wat de kwaliteit is van de onderlinge verbanden tussen de verschillende basisregistraties. Zo is onderzocht hoe vaak gegevens zijn gekoppeld. En in hoeverre de koppelingsgegevens met elkaar overeenkomen. Daarnaast laat de meting ook trends zien. Hiermee kunnen de resultaten ten opzichte van eerdere jaren worden vergeleken.

Jaarlijkse kwaliteitsmeting

Voor het 5e jaar is de kwaliteit van koppelingen tussen basisregistraties gemeten. Het gaat hierbij om koppelingen van gegevens tussen:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Basisregistratie Personen (BRP)
  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • Basisregistratie Inkomen (BRI)
  • Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) 
  • Basisregistratie Handelsregister (HR)

De meting is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). En vond plaats tussen 30 september 2020 en 1 februari 2021.

De complete resultaten van de meting

De resultaten van de kwaliteitsmeting van 2020 zijn te bekijken via het dashboard op de website van het CBS.