Kwaliteitsmeting: samenhang basisregistraties blijft hoog

De samenhang tussen de basisregistraties, zoals de BAG, BGT, BRK en WOZ, bleef in 2021 op hetzelfde hoge peil als het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarlijkse kwaliteitsmeting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

3 opvallende conclusies

 • Bij de koppeling tussen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) steeg de juistheid (panden in de BAG en BGT met een logische status, 99,6%) met 0,1 procentpunt ten opzichte van 2020.
 • Bij de koppeling tussen de BAG en de Basisregistratie Personen (BRP) valt op dat het aantal personen in de BRP met de juiste BAG-koppeling ook dit jaar bijna 100 % is.
 • Over de hele linie is een lichte verbetering te zien van 0,1-0,2 %.

Koppeling met energienet bedrijven

Bij deze 6e kwaliteitsmeting is voor het eerst ook gekeken naar de kwaliteit van de koppeling tussen het aansluitingenregister van de energienet bedrijven met de BAG en andersom. 99,95% van de koppelingen was juist. De resultaten vindt u in een set tabellen (Excel-bestand via CBS.nl)

Jaarlijkse kwaliteitsmeting van onderlinge verbanden

Ieder jaar onderzoekt het CBS de kwaliteit van de onderlinge verbanden tussen de basisregistratie. Het volgende wordt onderzocht:

 • Hoe vaak gegevens zijn gekoppeld.
 • In hoeverre de koppelingsgegevens met elkaar overeenkomen.
 • Welke trends de meting laat zien. Hiermee kunnen de resultaten met eerdere jaren worden vergeleken.

De meting over 2021 is uitgevoerd in oktober 2021.

Overzicht basisregistraties

Er zijn in Nederland 10 basisregistraties. Bij 7 daarvan wordt de kwaliteit van koppelingen tussen de basisregistraties gemeten in dit jaarlijkse onderzoek:

 1. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 2. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 3. Basisregistratie Kadaster (BRK)
 4. Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ)
 5. Basisregistratie Handelsregister (HR)
 6. Basisregistratie Inkomen (BRI)
 7. Basisregistratie Personen (BRP)

De andere 3 basisregistraties zijn de Basisregistratie Ondergrond (BRO), Basisregistratie Voertuigen (BRV) en Basisregistratie Topografie (BRT).

Het Kadaster beheert de BAG, BGT, BRK, WOZ en BRT.

Bekijk resultaten via dashboard

Bekijk de resultaten van de kwaliteitsmeting van 2021 via het dashboard op CBS.nl.