Kwaliteitsmanagement BAG van start

Kwaliteitsmanagers van het Kadaster gaan bronhouders van BAG actief ondersteunen, begeleiden en adviseren.
Kwaliteitsmanagement BAG van start

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het Kadaster opdracht gegeven om per 1 januari 2016 het kwaliteitsmanagement voor de BAG in te richten, in eerste instantie voor de jaren 2016 en 2017.

De Kwaliteitsmanagers van het Kadaster gaan bronhouders actief ondersteunen, begeleiden en adviseren om de kwaliteit van de gegevens in de BAG te verbeteren. Door middel van onder andere centrale monitoring en het Kwaliteitsdashboard BAG, bouwt het kwaliteitsmanagement een landelijk beeld op van de gegevenskwaliteit van de BAG zodat beleid, uitvoering en/of normering kan worden bijgesteld.

Inzetten van bronnen en instrumenten

Om bronhouders in de dagelijkse praktijk actief te kunnen benaderen gebruiken de kwaliteitsmanagers een aantal bronnen en instrumenten:

  • analyses van het Kwaliteitsdashboard BAG;
  • stelselvergelijkingen tussen Basisregistraties (bijvoorbeeld BAG-BGT of BAG-WOZ);
  • de wijze waarop bronhouders uitvoering geven aan actuele BAG beleidsbeslissingen zoals Studentencomplexen en Zorgcomplexen;
  • beschikbare BAG inspectieresultaten;
  • uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek BAG onder afnemers (2015);
  • BAG terugmeldingen.

Op grond hiervan vormt de kwaliteitsmanager zich een gefundeerd oordeel over de kwaliteit van de BAG en gaat daarover in gesprek met de bronhouders. De gesprekken bieden de mogelijkheid om kennis uit te wisselen, goede voorbeelden uit de praktijk aan te reiken en mee te denken over oplossingen.

Bronhouder blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit

Deze gesprekken zullen een informerend, stimulerend en ondersteunend karakter hebben. Belangrijk uitgangspunt voor de uitvoering van het kwaliteitsmanagement BAG is dat de bronhouder verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van de BAG.

De kwaliteitsmanager kan de bronhouder aanspreken op deze verantwoordelijkheid en daarmee, in opdracht van IenM, een dossier vormen ter voorbereiding van verdere interventie. De kwaliteitsmanager kan indien nodig escaleren, in 1ste instantie naar BAG-BAO, maar vervolgens ook naar de formele toezichthouder IenM . Belangrijk doel is en blijft dat afnemers steeds moeten kunnen vertrouwen op de gegevens zoals die door de bronhouder in de BAG zijn vastgelegd.

Voor meer informatie en de brief die IenM aan alle gemeenten verzonden heeft, verwijzen wij u naar de website van IenM