Kwaliteit BRT verbeterd

De kwaliteit van de Basisregistratie Topografie (BRT) is op de meeste aspecten verbeterd. Verder lopen er acties om de aandachtspunten aan te pakken. Dat blijkt uit de BRT audit 2014.
Kwaliteit BRT verbeterd

De kwaliteit van de Basisregistratie Topografie (BRT) is op de meeste aspecten verbeterd ten opzichte van het externe onderzoek (audit) van 2012. Op twee punten voldeed de BRT niet aan de in het Kwaliteitshandvest gestelde normen: de actualiteit en de thematische nauwkeurigheid van de objectklasse ‘wegdeel’. Dat blijkt uit de audit die onderzoeksinstituut Alterra in 2014 heeft uitgevoerd. Doel van de audit was het meten van de kwaliteit van de BRT.

Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen zijn er aanbevelingen gedaan voor de data, de documentatie en de gebruikte methodiek voor deze audit. De actualiteit is  op orde en voor objectklasse wegdeel wordt deze maand (februari 2016) de specificatie aangepast.

Kwaliteitscontrole

Het Kadaster controleert continu de kwaliteit van de BRT. Hiervoor onderzoeken we willekeurig 5% van de gebieden die we produceren. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht elke drie jaar de gegevens uit de BRT te laten controleren door een externe partij. Deze toetst op basis van een controleprotocol onder andere de logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en de thematische nauwkeurigheid van de gegevens.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het onderzoek en de kwaliteit van de BRT? Lees dan de samenvattende rapportage van de BRT audit.