Kwaliteit- en toezichtkader BAG 2020

In dit kwaliteit- en toezichtkader BAG 2020 staat beschreven hoe u moet omgaan met de objecten die zich nu al in de BAG bevinden (implementatiebeleid) en de wijzigingen in objecten die ook de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) raken (implementatieadvies). Daarnaast gelden er ook specifieke spelregels voor de periode tussen het ingaan van de nieuwe wet- en regelgeving en de feitelijke implementatie van de vernieuwde BAG 2.0-software. 

Er is een heldere planning rondom de zelfcontrole-cyclus opgenomen, zodat het voor de bronhouders duidelijk is wanneer bevindingen uit de zelfcontrole teruggekoppeld worden. Ook is het systeem van kwaliteitsborging uitgebreid aangegeven.

Bekijk op website geobasisregistraties.nl
Tags:
BAG Zakelijk documentatie gemeenten overheid
Soort document
Beleidsdocument
Auteur(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
1 juli 2020
Toegankelijkheid

Content externe website, ja

Download pdf document op externe website, nee

Kunt u dit document niet lezen? Neem dan contact op met de Klantenservice BAG:

  • Versie 1 - 1 juli 2019
  • Versie 2 - 1 juli 2020