Koppeling Digimelding en terugmeldsysteem live

20 mei 2020

De koppeling tussen Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem is live. Het is nu mogelijk om via Digimelding terug te melden op de BGT en BRT. Ook de terugmeldingen die via Digimelding gedaan worden op de BAG zullen via deze koppeling lopen.

Vanaf 20 mei is er een koppeling tussen Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem. Vanaf dan is het ook mogelijk om via Digimelding terug te melden op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT). Ook de terugmeldingen die via Digimelding gedaan worden op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zullen via deze koppeling lopen.

Terugmeldingen op meer basisregistraties

Het voordeel van Digimelding is dat via dit kanaal overheidspartijen ook op andere basisregistraties kunnen terugmelden, zoals Persoonsgegevens (BRP) en het Handelsregister (NHR). Het terugmelden op de BAG, BGT en BRT blijft daarnaast beschikbaar via de Terugmelding API en de viewers Verbeter de Kaart en BAG Viewer. Nieuw is dat terugmeldingen via Digimelding straks ook via deze kanalen raadpleegbaar zijn.

Bronhouders

Voor BAG bronhouders wijzigt de afhandeling van Digimelding terugmeldingen. Deze terugmeldingen zullen in vervolg in de bestaande Kadaster of SVB-BGT beheerapplicaties voor terugmeldingen verschijnen. De BAG BALI die gebruikt wordt voor het afhandelen van BAG terugmeldingen via Digimelding, wordt uitgezet. Openstaande Digimelding terugmeldingen worden overgezet. Er hoeven in vervolg dus niet meer meerdere applicaties gebruikt te worden.

Softwareleveranciers

Voor softwareleveranciers die aangesloten zijn op Digimelding of daarop willen aansluiten is het belangrijk om te weten dat er ook nieuwe Digimelding catalogi zijn. Zo is de Digimelding BAG catalogus aangepast en zijn er voor de BGT en BRT catalogi toegevoegd.

Meer informatie

Meer informatie over het aansluiten op Digimelding en de nieuwe catalogi vindt u op de Logius website.