Kennissessies verduurzaming woningmarkt: wat is er nodig in uw regio?

Als we in 2050 in Nederland emissievrij willen wonen, dan moeten we ten minste 200.000 woningen per jaar verduurzamen. Maar hoe realiseren we dat?

Samen met regionale partijen organiseren wij in november en december kennissessies in de vier regio’s. Het doel van deze bijeenkomsten is informatie uitwisselen over en inzicht krijgen in de mogelijkheden van verduurzaming van de regionale woningmarkt.

Hoe is het gesteld met de huidige woningmarkt in uw regio? Waar liggen kansen voor verduurzaming? Wij maken de opgave per regio inzichtelijk door analyse en koppeling van data. Deze inzichten geven medewerkers van gemeenten, provincies, adviesbureaus, makelaardij, bouw en woningcorporaties houvast bij het kijken naar oplossingen.

Meer informatie en aanmelden