Kadasterdirecteuren Westelijke Balkanregio op studiebezoek

Kadasterdirecteuren uit 5 landen in de Westelijke Balkan waren op studiebezoek voor het verbeteren van toegang tot geo-informatie.
Directeuren Westelijke Balkanlanden.

In april waren directeuren van kadasterorganisaties uit 5 westelijke Balkanlanden in Nederland voor een studiebezoek. Zij hebben de ambitie om de toegang tot geo-informatie in hun land te verbeteren en te harmoniseren, zodat de informatie aan standaarden voldoet. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Waarderingskamer en het Kadaster gaven uitleg over de Nederlandse situatie. Daarna werd kennis en ervaring gedeeld in verschillende discussies.

Uitgebreid programma

Op het programma stonden presentaties over de verschillende processen bij het Kadaster, zoals de registratie van akten, het landmeten, basisregistraties, maar ook over IT en onze rol als dienstverlener. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde over hun Balkanstrategie en de Waarderingskamer gaf inzicht in de WOZ processen in Nederland. 
Nadat de directeuren op eigen gelegenheid kennis konden maken met de Nederlandse traditie van Koningsdag, ging het programma op vrijdag verder met een registratie-, en landmeetdemonstratie. Tijdens de afsluiting van het bezoek bespraken we welke onderwerpen de directeuren in de rest van het SPATIAL project verder willen uitdiepen. 
Een van de directeuren gaf aan dat het inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de kadasterorganisaties helpt om het werk vanuit een ander perspectief te bekijken. Een andere directeur gaf aan dat “de kennis van het Kadaster kan helpen bij het monitoren van onze processen en zo het maken van fouten voorkomen.” 

Achtergrond SPATIAL project

Het studiebezoek is onderdeel van het SPATIAL project dat Kadaster uitvoert in Macedonië, Servië, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Kosovo*. SPATIAL staat voor Strengthen Professional Access To Information About Land. Het project is onderdeel van het ‘MATRA-programma’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen dit programma ondersteunt Nederland verschillende landen in Zuidoost-Europa met hun EU-toetredingsvooruitzichten.

* Kosovo als gedefinieerd bij Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.