Kadaster registreert in december 2015 minder verkochte woningen

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van december 2015. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.
Kadaster registreert in december 2015 minder verkochte woningen

In december 2015 registreerde het Kadaster 21.566 verkochte woningen. Dit is
een daling van 14,6% ten opzichte van december 2014 (25.265). Vergeleken met de voorgaande maand, november 2015, is er sprake van een stijging van 48,3%. Het Kadaster registreerde toen 14.545 verkochte woningen.

Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met december vorig jaar zien we een daling van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Tussenwoningen dalen het minst met 11,3%. Bij vrijstaande woningen is de daling het grootst met 23,3%. Ten opzichte van de vorige maand, november 2015, stijgen alle woningtypen. Bij vrijstaande woningen is de stijging het grootst met 53,3%. De kleinste stijging is te zien bij appartementen met 43,4%.

Provincies

Ten opzichte van december 2014 daalt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De daling is het kleinst in Flevoland met 2,3%. De grootste daling zien we in Limburg met 25,2%. Vergeleken met november 2015 zien we in alle provincies een stijging. In Flevoland is de stijging het grootst met 71,8%. In Noord-Holland is de stijging het laagst met 41,5%.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in december 2015 met 15,5% af ten opzichte van december vorig jaar, van 34.909 naar 29.501. Vergeleken met november 2015 (20.017) is er sprake van een stijging van 47,4%.

Executieveilingen

In december 2015 vonden 312 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 12,4% ten opzichte van december 2014 (356).
 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard

  • aantal verkochte woningen
  • totaal aantal hypotheken en hypotheeksom
  • gemiddelde hypotheeksom
  • onvrijwillige veilingen
  • gemiddelde prijs van agrarische grond en bouwkavels
  • aantal geregistreerde schepen
  • prijsindex bestaande koopwoningen (PBK)*
  • gemiddelde koopsom*

* de PBK en de gemiddelde koopsom publiceren we maandelijks rond de 21e.

Verandering methode voor woningtypering

Vanaf 1 januari 2015 heeft het Kadaster zijn methode om woningen te typeren verbeterd. Dit heeft geen invloed op het totaal aantal woningtransacties. Gegevens uit de akte zijn leidend voor het vaststellen van een woningtransactie. Lees meer over woningtypering.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kadaster, Nanda Nijhof, telefoon 088-183 32 94.

 

<< Alle persberichten