Kadaster registreert in april 2016 meer verkochte woningen

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van april 2016. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard
Kadaster registreert in april 2016 meer verkochte woningen

In april 2016 registreerde het Kadaster 16.387 verkochte woningen. Dit is een stijging van 28,5% ten opzichte van april 2015 (12.748). Vergeleken met de voorgaande maand, maart 2016, is er sprake van een stijging van 1,6%. Het Kadaster registreerde toen 16.124 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met april vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. 2-onder-1-kap woningen stijgen het meest met 35,8%. Bij hoekwoningen is de stijging het minst met 17%. Ten opzichte van de vorige maand, maart 2016, is de grootste stijging te zien bij de 2-onder-1-kap woningen: 15,8%. De grootste daling zien we bij de appartementen met 1,9%.

Provincies

Ten opzichte van april 2015 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Overijssel met 37,8%. De kleinste stijging zien we in Zeeland met 20,4%. Vergeleken met maart 2016 is Friesland met 11,7 de grootste stijger. De grootste daling is in Zeeland met 6%.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in april 2016 met 27,5% toe ten opzichte van april vorig jaar, van 18.692 naar 23.837. Vergeleken met maart 2016 (23.563) is er sprake van een stijging van 1,2%.

Executieveilingen

In april 2016 vonden 184 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 10,8% ten opzichte van april 2015 (166).

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.

  • aantal verkochte woningen
  • totaal aantal hypotheken en hypotheeksom
  • gemiddelde hypotheeksom
  • onvrijwillige veilingen
  • gemiddelde prijs van agrarische grond en bouwkavels
  • aantal geregistreerde schepen
  • prijsindex bestaande koopwoningen (PBK)*
  • gemiddelde koopsom*

* de PBK en de gemiddelde koopsom publiceren we maandelijks rond de 21e.

Verandering methode voor woningtypering

Vanaf 1 januari 2015 heeft het Kadaster zijn methode om woningen te typeren verbeterd. Dit heeft geen invloed op het totaal aantal woningtransacties. Gegevens uit de akte zijn leidend voor het vaststellen van een woningtransactie. Lees meer over woningtypering.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kadaster, afdeling communicatie, telefoon 088-183 32 94.