Kadaster partner in geo-handelsmissie Suriname

Het Kadaster heeft samen met GeoBusiness Nederland voor de eerste keer een geo-handelsmissie georganiseerd naar Suriname.
Kadaster partner in geo-handelsmissie Suriname

Vijf Nederlandse bedrijven uit de geo-sector; Nazca IT, VGI Support, Geospotter, Geometius en Royal HasKoningDHV, namen deel aan de missie. Met ondersteuning van de Nederlandse ambassade in Paramaribo en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn de kansen voor samenwerking en handel in de geo-sector verkend. En met succes.

Doel

Het doel van de missie was om het Nederlandse bedrijfsleven gebruik te laten maken van het netwerk en de relaties die het Kadaster en GeoBusiness Nederland hebben in Suriname. Hulp en handel gaan hand in hand; en past binnen het huidige internationale beleid van Nederland. Kees de Zeeuw (Kadaster) en Camile van der Harten (GeoBusiness Nederland) begeleidden de missie die plaatsvond tijdens de Surinaamse ICT week. Voor de missie werd nauw samengewerkt met de lokale tegenhanger van het Kadaster, MI-GLIS, om overheid en bedrijfsleven nader tot elkaar te brengen.

Uitkomst

Bij de deelnemers was de tevredenheid over de zakelijke kansen die de missie heeft opgeleverd groot. Aan Surinaamse zijde was er veel lof voor de kennis, service en producten die de Nederlandse delegatie met zich meebracht. Een vervolg actie is om gezamenlijk een ‘living lab’ in te richten in Suriname. 

Als afsluiting werd op de residentie van de Nederlandse ambassadeur een samenwerkingsovereenkomst tussen GeoBusiness Nederland en de ICT associatie van Suriname ondertekend.