Kadaster op FabCity: innovatie gaat verder

Tot en met zondag 26 juni is het Kadaster nog aanwezig op FabCity, stad van de toekomst. Daarna houdt FabCity op te bestaan, en stopt voor ons het project ‘virtuele geleidelijn’.
Kadaster op FabCity: innovatie gaat verder

Tot en met zondag 26 juni is het Kadaster nog aanwezig op FabCity, stad van de toekomst. Daarna houdt FabCity op te bestaan, en stopt voor ons het project ‘virtuele geleidelijn’.

Het project ‘virtuele geleidelijn’ stopt maar een aantal van de innovaties die met dit project samen gaat, krijgen een vervolg. Daarbij hebben onderstaande onderwerpen ons aandachtsgebied: 

  • Plaatsbepaling
  • Routenetwerk
  • Apparatuur voor het inwinnen van obstakels voor 3D  

Eenmaal verder ontwikkeld, kunnen deze innovaties bijdragen aan de realisatie van de virtuele geleidelijn. Daarnaast zijn ze ook voor andere doeleinden bruikbaar. Denk bijvoorbeeld aan een nog nauwkeurigere plaatsbepaling voor hulpdiensten en organisaties die betrokken zijn bij openbaar vervoer.

Kadaster Innoveert: ‘terugkomdag’ in september

In september houden we een dag met workshops voor partijen die tijdens FabCity belangstelling getoond hebben in de ontwikkeling van de virtuele geleidelijn en de onderliggende innovatieve technieken. Deze dag staat, net als FabCity, in het teken van: ‘inspireren, creëren en innoveren’! We blikken terug op FabCity, brengen samen de innovatie behoeften in kaart en laten zien hoe de onderwerpen op de innovatieagenda uitgewerkt worden.

Hoe gaat de virtuele geleidelijn verder?

Op dit moment is de Stichting Virtuele Geleidelijn in oprichting. Deze stichting zet zich in de toekomst in voor de realisatie van de virtuele geleidelijn. De gebruikersgroep – blinden en slechtzienden – zal daarin sterk vertegenwoordigd zijn. Het Kadaster blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen.   

Komt u nog langs op FabCity?

Bij onze stand informeren wij u tot en met 26 juni graag over de virtuele geleidelijn. Vele andere inspirerende organisaties delen daar hun kijk op de stad van de toekomst graag met u!

Meer informatie

- Meer informatie over het project ‘virtuele geleidelijn’
- Meer informatie over FabCity