Kadaster helpt Jordanië bij digitaliseren

01 November 2017

De Jordaanse overheid heeft de ambitie uitgesproken in 2020 volledig papierloos te werken. Het Jordaanse kadaster Department of Lands and Survey (DLS) is door de premier aangewezen als één van de trekkers.

Intensieve samenwerking

Het Kadaster heeft al 20 jaar goed contact met DLS. Sinds 2015 werken we ook via verschillende projecten intensief samen. Ook deze keer heeft DLS onze hulp gevraagd om samen een plan te maken voor het opzetten van een duurzaam digitaal archief. De samenwerking, gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is inmiddels volop in uitvoering.

Nederlandse praktijkervaringen worden gedeeld met collega's uit Jordanië. Zo is in Nederland de overgang van een analoog naar een digitaal systeem niet zonder slag of stoot gegaan. De opgedane kennis en de ervaring van deze overgang kan goed gebruikt worden voor het DLS.

Waardevolle lessen

Collega’s van het Kadaster hebben vele waardevolle lessen geleerd uit de overgang naar het digitaal archief in Nederland en die toegepast in Jordanië. Daar zijn inmiddels bestaande archieven in kaart gebracht en is het proces beschreven over de beveiliging van de (digitale) archieven. Ook zijn stappen gemaakt om het werkproces te beveiligen en te vereenvoudigen. Daarnaast is er gekeken naar de gevolgen voor personeel en klanten. Tijdens de meest recente missie naar Jordanië zijn daarom Kadastercollega’s van Human Resources en Accountmanagement betrokken.

Vertrouwen en collegialiteit

Gedurende het gehele proces krijgen de uitgezonden Kadastermedewerkers de volledige medewerking van alle medewerkers van DLS. Er is een goede basis van vertrouwen en collegialiteit. Voor Samar Saya, key accountmanager bij het Kadaster, was deelname aan de missie een indrukwekkende ervaring: “Ik heb me gerealiseerd dat ondanks dat ik grote verschillen zie in cultuur, persoonlijkheid en taal, we meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Uiteindelijk willen we allemaal dat iemand naar je luistert, je begrijpt en zich herkent in wat jij meemaakt.”

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van november 2017. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.