Kabinet laat gegevens bedreigde personen afschermen

29 juni 2018

Informatie over mensen die een persoonlijk risico lopen of worden bedreigd, wordt afgeschermd in het register. Dit wordt geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het kabinet heeft dit vandaag uit de ministerraad laten weten aan de Tweede Kamer. Het kabinet reageert op een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het gemak waarmee persoonsgegevens te raadplegen zijn via onze registers.

Lees de reactie van het kabinet.

Kabinetsreactie

Het ministerie van BZK heeft de Algemene Maatregel van Bestuur over de afscherming van persoonsgegevens van bedreigde personen ter consultatie geplaatst. De consultatieperiode loopt tot 12 augustus.

Lees meer over de consultatieperiode.

Gedragslijn

Daarnaast komt er een gedragslijn die moet voorkomen dat onnodige privacygevoelige gegevens (zoals paspoortnummers) worden opgenomen in stukken, zoals koop- en hypotheekakten, zodat deze ook niet via het Kadaster kunnen worden ingezien.

Reactie bestuur Kadaster

Bestuursvoorzitter Dorine Burmanje is blij dat deze Algemene Maatregel van Bestuur er komt: “Als Kadaster zijn we een groot voorstander van deze regeling. De openbaarheid van gegevens is belangrijk voor de Nederlandse vastgoedmarkt en economie, maar mag nooit de veiligheid van personen in gevaar brengen.“

Aanleiding Kamervragen

Begin mei bracht RTL Nieuws het item ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’. Deze berichtgeving kwam voort uit een publicatie van Vereniging Eigen Huis (VEH) in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In de publicatie werd de openbaarheid van persoonsgegevens en het afschermen van personen in het kader van veiligheid ter discussie gesteld.

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Eind mei had de minister deze vragen al deels beantwoord. Daarbij benadrukte ze dat een snelle en directe toegang tot de openbare registers over onroerende zaken in het Kadaster essentieel is voor vastgoedtransacties.

Meer weten?

Kijk op de pagina Openbaarheid en privacy voor informatie of lees hier meer over via de Veelgestelde vragen. Ook vindt u hier een link naar de site van Ministerie BZK en vind je alle relevante documenten, zoals de kabinetsreactie en het advies van Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten op de overzichtspagina Nieuws.