Kaartviewer Kaarten van Nederland gelanceerd

Vandaag lanceren we samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tijdens een DiS Online-sessie de kaartviewer Kaarten van Nederland. Met deze gebruiksvriendelijke applicatie kan iedereen op eenvoudige wijze de Basisregistraties Topografie (BRT) en Grootschalige Topografie (BGT) bekijken en gebruiken. U vindt de kaartviewer op KaartenvanNederland.nl.

Wat kunt u met de kaartviewer?

  • meten op de kaart

  • een eigen kaartje maken van de officiële basisregistraties van Nederland

  • gebruiken bij advieswerkzaamheden of in de klas

Eenvoudig in gebruik en meer bekendheid

De BRT en BGT zijn al beschikbaar als open data. Met Kaarten van Nederland maken we de basisregistraties voor iedereen eenvoudig toegankelijk. Daarnaast willen we zo meer bekendheid creëren voor de basisregistraties. Om deze redenen ontwikkelden wij met het ministerie van BZK deze applicatie.

Meer basisregistraties toegevoegd

In de toekomst worden ook andere basisregistraties toegevoegd aan Kaarten van Nederland. Denk hierbij aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de kadastrale kaart. Zo ontstaat er 1 centrale plek voor laagdrempelig gebruik van de geografische basisregistraties. 

Meer informatie DiS Online

De Kaartviewer Kaarten van Nederland werd gelanceerd tijdens een Dis Online-sessie. DiS Online faciliteert online evenementen zoals webinars, workshops en brainstormsessies. Meer informatie vindt u op de pagina DiS Online op Geobasisregistraties.nl.