Jaarverslag 2015

In ons jaarverslag 2015 vertellen we wat we in 2015 gerealiseerd hebben. 

Download jaarverslag
Tags:
Particulier Zakelijk
Soort document
Jaarverslag
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
02-05-2016
Toegankelijkheid

Pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken, neem dan contact op met de afdeling Communicatie via het contactformulier van de afdeling Communicatie.

  • Versie 2 mei 2016, vastgesteld op 9 maart 2016, vastgesteld door Raad van Bestuur na instemming door Raad van Toezicht. Goedgekeurd door minister IenM

Voorwoord

Voor het tweede jaar op rij hadden we te maken met een sterk toegenomen werkaanbod van te registreren akten en hypotheekstukken. Ten opzichte van het slechtste jaar van de vastgoed-dip (2013) was het werkaanbod in 2015 ruim 45% hoger. De toegenomen inkomsten hebben het mogelijk gemaakt om met ingang van 2016 de tarieven met zo’n 10% te verlagen en tegelijkertijd te investeren in vernieuwing en verbetering van de dienstverlening. En vanzelfsprekend had en heeft de continue beschikbaarheid van onze diensten onze hoogste aandacht.

In 1815, direct na de oprichting van het Koninkrijk, is het Topografisch Bureau gestart met het vervaardigen van topografische kaarten van Nederland. Vorig jaar hebben we daarom 200 jaar Topografie gevierd. Twee eeuwen van kwaliteit en vernieuwing. We zijn trots op recente innovaties zoals de driedimensionale kaart en delen deze nieuwe kennis graag met andere nationale karteringsinstituten.

In ons streven naar het bieden van meer zekerheid rondom vastgoed, schrijven we sinds 2015 verklaringen van erfrecht gratis in. Het aantal ingeschreven verklaringen is ten opzichte van 2014 meer dan verdubbeld. Ook hebben we in 2015 definitief afscheid genomen van het deelperceel. Hiermee zijn we tegemoet gekomen aan de wens van vele klanten, die last hadden van percelen in de administratie waarvan de ligging niet bekend was. Door het gebruik van administratieve en voorlopige kadastrale grenzen vergroten we de rechtszekerheid zonder een grote verworvenheid van onze registratie aan te tasten. Het blijft mogelijk om per direct een vastgoedtransactie uit te voeren, ook als het een gedeelte van een perceel betreft. In de meeste landen is dat niet mogelijk.

Sterker nog, in veel landen ontbreekt een goede landadministratie en dat belemmert zulke landen en hun bevolking in hun ontwikkeling. Graag delen wij onze kennis op dit gebied met landen die dat nodig hebben. In voorgaande jaren had het Kadaster al het concept van een ‘fit for purpose land administration’ ontwikkeld. In 2015 hebben we onder meer in Colombia geadviseerd over de praktische toepassing van dit gedachtegoed.

Halverwege het jaar is de Omgevingswet aangenomen in de Tweede Kamer en hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen een bestuursakkoord ondertekend. Dit geheel vormt een belangrijke opstap naar het digitale stelsel dat gekoppeld is aan de Omgevingswet. We hebben in 2015 onze kennis en ervaring al volop ingezet om bij te dragen aan de totstandkoming van het digitale stelsel.

Een keer per vijf jaar laat de minister van IenM een wettelijke evaluatie van het functioneren van het Kadaster uitvoeren. Ook is het Kadaster in 2015 geëvalueerd in zijn rol als bronhouder, beheerder en leverancier van de basisregistraties Kadaster en Topografie. Een vierde evaluatie heeft het Kadaster zelfs een nieuwe taak gebracht. Naast het beheren van de landelijke voorziening van Adressen en Gebouwen, gaan we voortaan ook de kwaliteitscontrole BAG uitvoeren. We zijn er verheugd over dat het Kadaster in de evaluaties een dikke voldoende krijgt. En de aanbevelingen uit de evaluaties zien we als kansen om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Op deze plaats willen wij onze klanten, opdrachtgevers en relaties danken voor het in
ons gestelde vertrouwen. Ook danken wij onze medewerkers voor hun inspanningen waardoor het Kadaster kwaliteit heeft kunnen leveren.

Raad van Bestuur,
Dorine Burmanje, Frank Tierolff