Jaarrapportage BAG BAO 2015 en vooruitblik 2016

Bronhouders hebben in 2015 circa 1,7 miljoen wijzigingen in de BAG verwerkt. Dat zijn er 200.000 meer dan in 2014.
Jaarrapportage BAG BAO 2015 en vooruitblik 2016

Bronhouders (gemeenten) hebben in 2015 circa 1,7 miljoen wijzigingen in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) verwerkt. Dat zijn er 200.000 meer dan in 2014. De afstemming tussen BAG en BGT en tussen BAG en WOZ leidt tot verbetering van deze registraties en regelmatig vinden hierdoor ook mutaties plaats in de BAG. Dit staat in de jaarrapportage 2015 van het bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO).

In 2015 richtte het BAG BAO zich op het stimuleren van het gebruik van de BAG door de bestaande leverkanalen uit te breiden en te verbeteren. Om de kwaliteit van de BAG te blijven volgen is het Kadaster in 2015 gestart met ontwikkeling van een kwaliteitsdashboard.

Meer informatie

In de jaarrapportage BAG BAO leest u meer over bovenstaande onderwerpen. U vindt er ook een vooruitblik op 2016.