Jaarrapportage BAG BAO 2020

Jaarrapportage BAG 2020 van het BAG bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO).

Tags:
BAG Zakelijk documentatie overheid
Soort document
Jaarrapportage BAG
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
16 april 2021
Toegankelijkheid

content, ja

Versie - 16 april 2021

Jaarrapportage BAG 2020

​BAG 2020 in cijfers

 • bronhouders (gemeenten): 355
 • mutaties: 2.687.970
 • panden: 10.461.783
 • adressen: 9.418.873
 • woonplaatsen: 2.500
 • openbare ruimten (voornamelijk straten): 281.782
 • standplaatsen: 27.367
 • ligplaatsen: 12.285

BAG en BAG BAO

De BAG bevat gegevens over adressen en gebouwen in Nederland. Denk aan gegevens als bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel of postcode. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) en Nationale geo informatie infrastructuur (NGII).

In de video 'de BAG in het kort' vertellen we u meer over de BAG en de gegevens die hierin opgenomen zijn. Bekijk de video 'de BAG in het kort' op YouTube

De strategische sturing van de BAG wordt verzorgd in het bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO ). Sinds 2019 vergadert het BAG BAO samen met de regieraad BGT. De tactische sturing vindt plaats in het Agendaoverleg. Sinds 2020 vergadert het Agendaoverleg BAG BAO samen met de Begeleidingsgroep BGT. Naast de BAG en BGT komt ook de ontwikkeling van een Samenhangende Objectenregistratie hier op tafel. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Praktische uitwisseling van kennis en ervaring vindt plaats in onder andere gebruikersoverleggen en leveranciersoverleggen. De gegevens zijn centraal beschikbaar voor afnemers via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het functioneel en technisch beheer van de LV BAG wordt uitgevoerd door het Kadaster. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de gegevens uit de BAG te gebruiken.

Het belangrijkste onderwerp in het BAG BAO en Agendaoverleg was in 2020 – net als in 2019 - de implementatie van BAG 2.0. Waar 2019 vooral in het teken stond van het overstappen van de bronhouders, stond in 2020 het overstappen van de afnemers centraal. Denk hierbij aan de (planning van de) ontwikkeling van de nieuwe producten en het uitfaseren van de BAG 1.0 producten.

Lees meer over de BAG BAO op de pagina BAG BAO.


Gewijzigde Wet bag (BAG 2.0)

De gewijzigde wet is op 1 juli 2018 in werking getreden. De belangrijkste beleidswijzigingen betreffen de inhoud en ontwikkeling van de registratie en aanpassing van het kwaliteitsinstrumentarium en toezicht.

Op 3 mei 2019 is de landelijke voorziening BAG 2.0 opengesteld. Op 7 april 2020 sloot de laatste gemeente aan op BAG 2.0. Vanaf dit moment is het BAG 1.0 koppelvlak uitgezet. Vrijwel alle gemeenten gaven aan dat het aansluitproces - dat zij hebben doorlopen onder coördinatie van hun leverancier - soepel is verlopen.

Grafiek Totaal aantal aansluitingen op BAG 2.0
 

Toegankelijke versie van de grafiek Totaal aantal aansluitingen op BAG 2.0

Sinds de 1e aansluiting op BAG 2.0 vertaalt het Kadaster de BAG 2.0 gegevens naar BAG 1.0 gegevens.

Zo wordt ervoor gezorgd dat afnemers, zonder dat zij zelf iets hoeven te doen, de BAG 2.0 gegevens in BAG 1.0 formaat ontvangen. Het vertalen van de gegevens gebeurt aan de hand van door het BAG BAO vastgestelde transformatieregels. De gegevens zullen worden vertaald totdat de BAG 1.0 producten niet meer geleverd worden. Bekijk de transformatieregels.


BAG producten

De BAG is online te raadplegen. Met de BAG Viewer kunt op de gebouwen in Nederland inzoomen, met daaronder een kaart of luchtfoto. U kunt van de gebouwen gegevens en historie raadplegen, zoals adres, bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel. Ook terugmeldingen op de objecten zijn zichtbaar in de BAG Viewer. Ga naar de BAG Viewer.

BAG gegevens ontvangen via bestanden of mutaties kan (voor BAG 1.0) met BAG Extract, BAG Compact en Digilevering. Met een webservice/API zijn gegevens uit de LV BAG vanuit eigen software te raadplegen. Hiervoor zijn verschillende producten beschikbaar via de LV BAG en via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Ga naar PDOK.nl.

Het gebruik hiervan is in 2020 gegroeid van 3 miljard naar 3,5 miljard bevragingen (zie ook de Gebruikscijfers BAG 2020).

Vanwege de gewijzigde wet BAG is het productportfolio herijkt en geoptimaliseerd. 2020 stond in het teken van de BAG 2.0 productontwikkeling. De volgende producten zijn in 2020 beschikbaar gekomen:

Kijk voor meer informatie en een productplanning op de pagina BAG producten.


Gebruikscijfers BAG 2020

 • totaal aantal actieve abonnementen BAG Extract en BAG Compact: 875
 • totaal aantal eenmalige leveringen BAG Extract en BAG Compact: 1.527
 • aantal bevragingen van BAG Bevragen via de Landelijke Voorziening en BAG webservices via PDOK (WMS, WMTS, WFS, SOAP, API): 3,5 miljard

Grafiek BAG Webservices leveringen via Kadaster/PDOK
 

Toegankelijke versie van de grafiek BAG Webservices leveringen via Kadaster/PDOK

De Klantenservice BAG heeft in 2020 ongeveer 530 meldingen per maand ontvangen. Het gaat om telefonische meldingen en meldingen per e-mail. Het aantal meldingen in 2020 is ten opzichte van het voorgaande jaar licht toegenomen. De drukste maanden in 2020 waren januari, oktober, november en december. De Klantenservice BAG kreeg in die periode meer dan 600 meldingen per maand. 

Naast de informatie op de BAG startpagina met een speciale pagina BAG 2.0 producten communiceren we over de BAG in de BAG nieuwsbrief, in (LinkedIn) communities en op bijeenkomsten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de pagina Nieuwsbrieven.

Daarnaast zijn er door het Kadaster in 2020 verschillende webinars georganiseerd. Op 24 januari, 22 april, 1 juli en 12 oktober vonden webinars plaats over het BAG 2.0 Extract. Op de 3 laatstgenoemde data vonden tevens webinars plaats over de BAG API Individuele Bevragingen. Deze webinars werden goed bezocht. Tijdens de webinars werd ingegaan op de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe producten en deelnemers kregen de gelegenheid vragen te stellen. De presentaties en de vragen en antwoorden van deze webinars vindt u op de GitHub-pagina’s van de BAG API Individuele Bevragingen. Ook in 2021 zullen wij webinars organiseren over de BAG 2.0 producten.


Kwaliteitszorg, toezicht, handhaving

Bronhouders (gemeenten) hebben de verantwoordelijkheid de kwaliteit van de BAG-registratie te garanderen volgens de eisen in wet- en regelgeving. Het Kadaster is verantwoordelijk voor het Kwaliteitsmanagement BAG. Kwaliteitsmanagement BAG zorgt voor kwaliteitsmonitoring en ondersteuning van de bronhouders, onder andere door middel van het Kwaliteitsdashboard BAG. In dit kwaliteitsdashboard zijn rapportages opgenomen die inzicht geven in de kwaliteit van de BAG. Dit stelt gemeenten in staat concrete fouten op te lossen en processen te verbeteren. Afnemers kunnen inzicht in de kwaliteit van de BAG verkrijgen met het kwaliteitsdashboard voor afnemers. Ga naar de pagina BAG Kwaliteitsdashboard voor afnemers.

Als gevolg van de coronacrisis heeft Kwaliteitsmanagement BAG in het voorjaar van 2020 geen intervisiebijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten in het najaar werden digitaal georganiseerd. In 2020 werd de ENSIA Zelfcontrole 2019 inzichtelijk gemaakt middels een Tableau dashboard dat ter beschikking staat aan alle bronhouders en het ministerie van BZK. Bekijk het dashboard op Tableau. Daarnaast was onder andere het verbetertraject met NWB, BAG en BGT voor openbare ruimten een belangrijk thema in 2020. Per 1 juli 2020 geldt het Kwaliteit- en Toezichtkader BAG 2020. U vindt het Kwaliteit- en Toezichtkader BAG 2020 op Geobasisregistraties.nl.


Vooruitblik

2020 was gericht op de laatste aansluitingen van bronhouders op BAG 2.0, de ontwikkeling van BAG 2.0 producten en het overstappen van afnemers op deze BAG 2.0 producten. 2021 zal in het teken staan van de ontwikkeling van de laatste BAG 2.0 producten en diensten, het uitfaseren van de BAG 1.0 producten en het overstappen van afnemers op de BAG 2.0 producten.

De laatste gecontroleerde BAG 1.0 leveringen vinden plaats in mei. Met ingang van oktober 2021 zullen de BAG 1.0 producten niet meer worden geleverd. Dan moeten alle afnemers die gebruik willen blijven maken van een BAG product overgestapt zijn op een BAG 2.0 product. Het Kadaster zal gebruikers actief stimuleren en ondersteunen bij het overstappen naar en het gebruiken van de BAG 2.0 producten.

Producten die in 2021 voor BAG 2.0 ontwikkeld en in productie genomen zullen gaan worden zijn:

 • de laatste functionaliteiten van de BAG API Individuele Bevragingen
 • BAG 2.0 Digilevering
 • BAG WFS en BAG WMS (via PDOK)
 • BAG 2.0 Linked Data
 • BAG 2.0 INSPIRE datasets
 • BAG API’s voor het ophalen van bestanden


Meer informatie