Invoering quotum en rate limiting BAG API

Het gebruik van de BAG API Individuele Bevragingen neemt toe. Om ervoor te zorgen dat de BAG API niet overbelast raakt, en voor alle afnemers snel en bruikbaar blijft, stellen we limieten in. Houd daarom vanaf 1 september rekening met de stapsgewijze invoering van een quotum en rate limiting.

Invoering in 3 stappen 

Om u de tijd te geven u voor te bereiden op de invoering van het quotum en de rate limiting, voeren we deze als volgt in:
1.    1 september 2022: quotum van 200.000 berichten per dag
2.    1 december 2022: quotum van 50.000 berichten per dag
3.    1 maart 2023: rate limiting 5 berichten per seconde

Bereid u voor door te testen

Op de testomgeving van de BAG API zijn een quotum van 50.000 berichten per dag en de rate limit van 5 berichten per seconde ingesteld. We raden u aan dit te testen. Zo kunt u controleren of u klaar bent voor de invoering van de beperkingen.

Met 1 bevraging alle verblijfsobjecten en nummeraanduidingen binnen een pand ophalen

Om het aantal bevragingen op de BAG API terug te brengen, hebben wij nieuwe functionaliteit toegevoegd. U kunt met 1 bevraging alle verblijfsobjecten en nummeraanduidingen in een pand ophalen. Dit doet u door op de verblijfsobjecten API een ‘expand’ te doen van de nummeraanduidingen.
Meer hierover is terug te vinden op de BAG API Github-pagina.

Meer informatie

  • Een uitgebreide toelichting over de werking van het quotum en de rate limiting vindt u op de BAG API Github-pagina.
  • Hebt u vragen over de invoering of werking van rate limiting? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.