Inventarisatie haalbaarheid migratie LV-WKPB voor gemeenten

Is de verhuizing van de LV-WKPB op 1 februari 2017 voor u als gemeente niet haalbaar? Geef het dan uiterlijk 20 januari aan ons door.

Wij nemen dan vrijblijvend contact met u op om te bekijken of we u verder kunnen helpen, eventueel met maatwerk. Aan dit maatwerk zijn mogelijk kosten verbonden.

Welke gegevens hebben wij nodig?

Onderstaande willen we graag van u weten;

 1. uw contactgegevens;
 2. de naam van uw softwareleverancier;
 3. of u al contact heeft gehad met uw softwareleverancier en welke afspraken zijn gemaakt;
 4. welke applicatie en versie u gebruikt;
 5. de specifieke aanpassingen in uw software die nog nodig zijn voor verhuizing, zoals;
  a. aanpassing van de URL;
  b. de aanpassingen aan de berichten;
         i. toevoeging header tag in het antwoordbericht
         ii.    aanpassing van de namespace prefix in het antwoordbericht
         iii.    het niet meer mogen gebruiken van ..\ in een namespace location in de berichten
 6. andere oorzaken van het niet kunnen halen;
 7. de datum waarop u verwacht naar het nieuwe platform over te kunnen gaan.

Direct doorgeven

Geen reactie?

Van de gemeenten die niet reageren, nemen we aan dat de datum van 1 februari 2017 haalbaar is en dat zij op tijd aangesloten zijn op het nieuwe platform.

Inventarisatie haalbaarheid

De landelijke voorziening Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (LV-WKPB) verhuist om technische redenen naar een nieuw IT-platform. Een aantal gemeenten heeft ons laten weten dat de geplande verhuisdatum van 1 februari voor hen niet haalbaar is. Na overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en met een aantal softwareleveranciers willen we inventariseren of er meer gemeenten zijn die de datum niet kunnen halen, zodat we waar mogelijk onze hulp kunnen aanbieden.