Informatiepolygoon per 23 september 2020 beschikbaar in KLIC

17 september 2020

Met de informatiepolygoon is het mogelijk om buiten uw graafgebied een extra gebied vast te leggen, waarover ook kabel en leiding informatie uitgeleverd wordt. U als grondroerder krijgt hierdoor inzicht in onder andere  aanrijroutes van zwaarder materieel en opslag rond de graaflocatie van bijvoorbeeld zand waardoor u veiliger kunt werken. Het graafgebied blijft, zoals het was, binnen de graafpolygoon.

Belangrijke punten

  • De gegevens buiten het graafgebied maar binnen de informatiezone worden uitgeleverd zonder dat hiervoor een eis voorzorgsmaatregel (EV) geldt.
  • Kabel en leidinginformatie wordt geleverd over alle kabels en leidingen die binnen het opgevraagde gebied (van de graaf- en informatiepolygoon samen) liggen.
  • Het opgeven van de informatiepolygoon kan alleen bij een graafmelding en calamiteitenmelding.
  • Er zijn geen extra kosten voor de informatiepolygoon en het gebruik is niet verplicht.
  • De informatiepolygoon is nooit groter dan (de wettelijke beperking van) 500 x 500 meter.
  • Vaststellen of de eis voorzorgsmaatregel (EV) van toepassing is, gaat op basis van de graafpolygoon (ook bij calamiteitenmelding).
  • De buitenlijnen van de informatiepolygoon liggen maximaal 100 meter buiten de graafpolygoon.
  • Als de informatiepolygoon een veiligheidsgebied raakt loopt het proces via de beheerder veiligheidsgebied.

De afbeelding laat zien hoe de gebruiker in de tekenmodule van KLIC de contouren van de informatiepolygoon kan aangeven. Kunt u de tekenmodule niet gebruiken? Neem dan contact op met de klantenservice KLIC. Dit kan telefonisch via telefoonnummer (088) 00 80. U kunt de informatiepolygoon aangeven als buffer om de graafpolygoon. Deze mogelijkheid vindt u in de bovenbalk van de tekenmodule.

Meer informatie

Meer informatie en een aantal voorbeeld-uitleveringen vindt u via onze GitHub.