Holwerd aan Zee: belangen van boeren in beeld

Inwoners van Holwerd willen de zeedijk doorbreken, een aansluiting op de Waddenzee maken en een getijdenmeer aanleggen. Het doel van ‘Holwerd aan Zee’ is om leefbaarheid, recreatie en economie te stimuleren, maar ook achteruitgang van natuurwaarden tegen te gaan. Wat betekent dit plan voor de boeren in dit gebied? Kavelruilcoördinator Albert van Burgsteden en het Kadaster verkennen de kansen en knelpunten van een vrijwillige kavelruil.

Grondpositie van boeren

Van Burgsteden: “We voeren de verkenning uit voor de projectwerkgroep ‘M² grond’ met Piet Dijkstra als onafhankelijk voorzitter. De werkgroep zorgt ervoor dat het grondverwervingsproces goed afgestemd wordt met de belangen van de boeren. Zij hadden, met 80 tot 90% van het grondbezit, de impact van het getijdenmeer op hun bedrijfsvoering nog onvoldoende in beeld. Wat betekent meer recreatie bijvoorbeeld voor het landbouwverkeer?”

Verbinding bedrijven en eigenaren

Martinus Spoelstra, adviseur landinrichting bij het Kadaster: “Het gaat om een gebied van 40 hectare dat grotendeels onder water komt. Het doel is om deze grond door vrijwillig ruilen vrij te maken. Onze opdracht is om met boeren in gesprek te gaan over het verbeteren van de agrarische structuur en tegelijkertijd Holwerd aan Zee te dienen. We brengen verbindingen tussen bedrijven en eigenaren in kaart: wie heeft wat in gebruik, waar liggen veldkavels en huiskavels en wat zijn de huidige verkeersbewegingen?”

Grond is emotie, het gaat over het bezit van je ouders, over je toekomst als boer, over de toekomst van je kinderen en over je buren

Albert van Burgsteden - Kavelruilcoördinator

Schuurgesprekken en toekomstperspectief

Spoelstra: “We voerden individuele gesprekken met ruim 30 eigenaren en gebruikers. En vroegen naar het toekomstperspectief van het bedrijf, maar ook naar eventuele wensen voor uitbreiding en in te brengen grond. In de verkenning is het prettig om de bedrijven te bezoeken. Je voelt dan direct hoe het eraan toe gaat, hoe groot een bedrijf is en op welke manier een eigenaar emotioneel met zijn grond of eigendom verbonden is.”

Groeiers, stoppers en wijkers

Van Burgsteden: “Grond is emotie, het gaat over het bezit van je ouders, over je toekomst als boer, over de toekomst van je kinderen en over je buren. Alles komt langs. Als je met een boer praat die wil groeien, dan heb je dus ook een stopper nodig of een wijker die naar een andere locatie uitwijkt. Die dynamiek maken wij nu inzichtelijk. En dat zorgt voor bewustwording bij de boeren om in beweging te komen.”

Verbeteren agrarische structuur

Uit een eerdere Kadasteranalyse bleek dat het gebied qua verkaveling sterk verbeterd kan worden. Spoelstra: “Op basis van de verkennende gesprekken zien we goede kansen in het gebied. Voor de werkgroep hebben we een scenario geschetst voor Holwerd aan Zee én verbetermogelijkheden voor de landbouwstructuur. Hopelijk dragen onze bevindingen daaraan bij.”  

Meer informatie

Lees meer over herverkaveling op de pagina Landelijk gebied .

Terzake

Dit artikel verscheen ook in het Kadastermagazine Terzake van september. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terz@ke nieuwsbrief ontvangen?

In de artikelen uit ons Terzake-magazine vindt u achtergrondverhalen van het Kadaster. Met de digitale Terz@ke blijft u op de hoogte van al ons nieuws. Wilt u deze ook in uw mailbox ontvangen? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.