Hoe wil Harderwijk dat vakantieparken worden gebruikt?

29 november 2018

Harderwijk wil toerisme op vakantieparken een impuls geven en onbedoelde bewoning tegengaan. Het Kadaster analyseerde de eigendom- en vastgoedsituatie.

Uitdaging

In 2013 had de gemeente Harderwijk een uitdaging: hoe geef je toerisme een impuls en vind je tegelijkertijd een oplossing voor onbedoelde bewoning en gebruik van vakantieparken?

De gemeente had veel dagjesmensen, maar wilde juist ook dat mensen meerdere dagen kunnen verblijven. Veel recreatiewoningen op vakantieparken werden echter gebruikt voor andere doeleinden dan recreatie, zoals huisvesting voor arbeidsmigratie en permanente bewoning. Doeleinden waarvoor een vakantiepark vaak door ligging en voorzieningen niet geschikt is.​​​​​

Samenwerking gemeente en betrokkenen

Nienke van Keimpema (rechts op de foto) is als projectleider voor de gemeente Harderwijk in 2014 actief aan de slag gegaan met het opstellen van een strategienota vakantieparken. “Daarbij is aangesloten bij het Programma Vitale Vakantieparken waarin Veluwse gemeenten en Provincie Gelderland gezamenlijk werken aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken in de regio.” Kenmerkend voor de aanpak is dat er samen gewerkt wordt met exploitanten, gebruikers en verenigingen van eigenaren naar een toekomstbestendige invulling.

‘Eén park, één plan’

De eerste stap voor Van Keimpema was om met de exploitant en de gebruikers de toekomstvisie voor het park in kaart te brengen. “Als gemeente bieden we hierbij de kaders, zoals het minimum-percentage eigenaren dat het met een inrichtingsvoorstel eens moet zijn. Ook begeleiden we het proces om te komen tot een toekomstvisie en de uitwerking daarvan. Er zijn drie smaken: een vakantiepark blijven, huisvesting realiseren voor arbeidsmigranten of een permanente woonstatus. Belangrijk uitgangspunt is ‘één park, één plan’. Dat betekent: voor elk park komt één gezamenlijk plan, van de meerderheid van de parkbewoners en de exploitant.”

Meten is weten

Hoe kun je inschatten of de gekozen oplossing realistisch is? Van Keimpema geeft aan dat inzicht in de bestaande situatie op de parken belangrijk is. “Het Kadaster heeft hiervoor een analyse gemaakt van de eigendom- en vastgoedsituatie van de parken. Dat is zeer waardevol gebleken.”

Daphne Bol, projectleider Gebiedsinrichting bij het Kadaster licht toe hoe de gegevensanalyse helpt om de beleidsplannen aan te scherpen: “Het in beeld brengen en duiden van gegevens over bijvoorbeeld eigendom, leeftijd van de eigenaren en waardeontwikkeling van de recreatiewoningen blijkt waardevol te zijn in de keuze voor oplossingsrichtingen voor bewoners en gemeente. Ze helpen zo ook bij het maken van keuzes waarmee kwetsbare groepen een kans hebben, zoals werkzoekenden die niet het budget hebben voor een reguliere huurwoning. Door het monitoren van de gegevens blijkt dat er bijvoorbeeld al een stijging is in de verkoopwaarde van recreatiewoningen op de betreffende parken. Ook kun je meten of de gemaakte keuzes ook echt de gewenste resultaten hebben.”

Conclusies en vervolg

Inmiddels heeft de gemeente Harderwijk de toekomstvisie van drie parken geformuleerd. De gemeente gaat nu stapsgewijs over tot uitvoering voor aanpassing van de parken.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van november 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terz@ke nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief per e-mail