Hoe meet je het woningtekort?

Nederland komt woningen tekort. Hoe groot is dat tekort en hoe meten we dat eigenlijk?

“Woningtekort is het verschil tussen de gewenste en beschikbare woningvoorraad, uitgedrukt als een percentage van de totale woningvoorraad”, aldus Berry Blijie, directeur van AFB Research. Zijn onderzoeksbureau stelt het woningtekort vast voor de overheid. 

Huidig tekort, streeftekort en toekomstige verwachtingen

De afgelopen jaren is, als gevolg van de crisis en een gebrek aan marktvertrouwen, een woningtekort van 2,5% ontstaan. Sinds de jaren negentig geldt, bij een stabiele marktsituatie, een streeftekort van 2%. Volgens het rekenmodel van AFB Research zal het tekort zeker nog tot 2031 stijgen. In dat model is ook rekening gehouden met geplande nieuwbouw en het aantal huishoudens dat er tussen nu en 2031 bijkomt. 

Hoe kom je van zorg tot een aanpak?

Om de discussie over de aanpak van het woningtekort te begeleiden, bracht het Kadaster dit jaar beleidsmakers, bouwers en makelaars bij elkaar tijdens 4 regiobijeenkomsten. Daarbij was ook ABF Research aanwezig. Lees het volledige artikel over de 4 regiobijeenkomsten met meer uitleg van ABF Research op de pagina Woningtekort: Hoe kom je van zorg tot een aanpak