Hoe is de zeeregistratie in Nederland geregeld?

Wanneer u uw schip onder Nederlandse vlag wilt laten varen, kunt u een aanvraag Teboekstelling schip indienen bij het Kadaster. U zult ook worden geregistreerd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze overheidsinstantie bepaalt wie de Nederlandse vlag mag voeren en verstrekt, na afronding van de registratie bij het Kadaster, de zeebrief .

Het Kadaster en ILT werken samen. Wanneer u eigenaar bent van een pleziervaartschip met een lengte korter dan 24 meter, dan loopt de aanvraag voor de nationaliteitsverklaring en de zeebrief via het Kadaster. Wij sturen deze aanvraag voor u door naar de ILT.

Procedure teboekstelling en zeebrief

  • Nadat de benodigde documenten zijn ontvangen en gecontroleerd, vraagt het Kadaster bij de ILT de nationaliteitsverklaring aan.
  • Met de nationaliteitsverklaring geeft de ILT aan het Kadaster toestemming om een eigenaar te registreren in de Nederlandse zeeregistratie.
  • Wanneer het Kadaster deze nationaliteitsverklaring heeft ontvangen, wordt het schip door het Kadaster teboekgesteld.
  • Hierna neemt de inspecteur van het Kadaster contact met u op om het schip te inspecteren, te meten en te brandmerken.
  • Nadat dit is gebeurd, geeft ILT u de zeebrief af.

Terug naar vorige pagina