Het ministerie van Geluk

01 February 2018

Suzanne Valkman, regiomanager bij Kadaster International, reisde naar Bhutan voor een gezamenlijk project over het opzetten van een basisregistratiesysteem. Wat trof ze aan in het Aziatische land?

Geen zwervers of bedelaars

“Hoe komt het eigenlijk dat ik geen zwervers en bedelaars zie op straat?”, vroeg ik aan onze contactpersoon van het Kadaster in Bhutan in de auto op weg naar het vliegveld. De dag ervoor waren we naar het grensstadje Phuntsholing geweest. Het grenst aan India en heet daar Jaygaon. Frappant was dat nog geen meter over de grens de stad bezaaid lag met zwervers, bedelaars, zieke en gehandicapte mensen in erbarmelijke omstandigheden. “Dit heeft alles te maken met bevolkingsdruk, geloof én de koning”, zei hij. “Ten eerste wonen er maar weinig mensen in de hooglanden van Bhutan. Ten tweede zijn wij boeddhisten en geloven in gelijkheid van ieder mens. We hebben geen kastenstelsel en geloof zoals in India waar de lagere kasten met veel karma belast zijn."

De invloed van de koning

"Maar het meest belangrijke is wel een sterke monarchie waarbij de koning zich nog dagelijks bemoeit met het welzijn van zijn volk", vervolgt onze contactpersoon. "Zo beheren wij als Kadaster bijvoorbeeld een landbank die aangesproken wordt voor mensen die geen andere middelen van bestaan hebben. Zij kunnen een beroep doen op de koning en een stukje grond op hun naam krijgen. Daar kunnen ze wonen en voedsel verbouwen, wat dieren houden of een bedrijfje opstarten. We hebben gezien dat het recht om ergens te wonen en te leven in grote mate bijdraagt aan het welzijn van de bevolking. Mensen kunnen dan in waardigheid een eigen bestaan opbouwen. We hebben ook een ministerie van Geluk dat alle projecten van de overheid evalueert.”

Geluksindicatoren

Hij laat mij een uitgebreid spreadsheet zien met indicatoren die het ministerie van Geluk hanteert om een project of investering te evalueren. Er zijn indicatoren die mij bekend voorkomen, zoals economische en materiële winst/verlies en gelijkheid tussen man en vrouw. Maar ook het psychologisch welbevinden van de burger; de mate van stress die een persoon zou kunnen gaan ervaren en de mate waarin een project de kansen beïnvloedt om jezelf spiritueel te ontwikkelen. Het gewicht dat toegekend wordt aan het laatste is gelijk aan de eerder genoemde indicatoren. Ons gezamenlijke project met Bhutan om een systeem van basisregistraties op te zetten, wordt op dit moment ook als zodanig geëvalueerd. Wellicht kunnen we nu met deze spreadsheet een evaluatie doen van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen of de Basisregistratie Kadaster in Nederland en zien hoe deze bij het ministerie van Geluk in Bhutan zouden scoren. Ik ben erg benieuwd!

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van februari 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.