Het Kadaster ondertekent de Direct Duidelijk Deal

Op woensdag 8 maart ondertekende het Kadaster de Direct Duidelijk Deal. De Direct Duidelijk Deal is een intentieverklaring. Een afspraak binnen de organisatie om duidelijk te communiceren. Met deze deal laten wij zien dat we begrijpelijke taal belangrijk vinden. Binnen en buiten de organisatie. 

Wat doen wij om begrijpelijker te communiceren?

We vinden begrijpelijk communiceren niet alleen belangrijk. We gaan er ook mee aan de slag. Bijvoorbeeld door:

  • onze dienstverlening toegankelijk te maken voor iedereen
  • gebruikers onze diensten te laten testen 
  • feedback te vragen 
  • steeds te verbeteren
Het Kadaster ondertekent de Direct Duidelijk Deal

Onderdeel van Gebruiker Centraal

Direct Duidelijk Deal is een initiatief van Gebruiker Centraal. Deze organisatie zet zich in voor een toegankelijke, bruikbare en begrijpelijke overheid. Met inclusieve dienstverlening die iedereen kan én wil gebruiken. Omdat deze ontworpen is met mensen in plaats van overheidssystemen als uitgangspunt. In 2017 heeft het Kadaster het handvest Gebruiker Centraal ondertekend. Vanuit Gebruiker Centraal krijgen we informatie en handvatten over de thema’s:

  • digitale toegankelijkheid en inclusie
  • begrijpelijke tekst en beeldtaal
  • draagvlak en bewustwording
  • onderzoeken, testen en meten
  • mensgericht denken en ontwerpen

Meer informatie